اگر کارگر دانش هستید ، این دوره رایگان به شما امکان می دهد اصولی را که برای افزایش نتایج آزمایش شده اند شناسایی کنید از امروز عصر

  1. شما 3 اصل را کشف خواهید کرد که من سالهاست استفاده می کنم تا بدون سر شما و بدون معطلی اقدام کنم.
  2. شما نحوه استفاده را یاد خواهید گرفت روش تقسیم به نفع شماست تا روزها یا پروژه های خود را به راحتی شروع کنید.
  3. می توانید کشف کنید روش کومودولی (و همچنین سیستم سازمانی حداقلی و قابل اعتماد من) به منظور اولویت بندی وظایف شما و دانستن…

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  گواهینامه اروپا: چه چشم انداز برای سال 2022؟