چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

اگر کارگر دانش هستید ، این دوره رایگان به شما امکان می دهد اصول آزمایش شده را برای تقویت نتایج خود شناسایی کنید از امروز عصر

  1. شما 3 اصل را کشف خواهید کرد که من سالهاست که استفاده می کنم بدون اینکه سر شما را بردارم و بدون تاخیر اقدام کنم.
  2. شما نحوه استفاده را یاد خواهید گرفت روش تقسیم به نفع شماست تا روزها یا پروژه های خود را به راحتی شروع کنید.
  3. می توانید کشف کنید روش کومودولی (و همچنین سیستم سازمان حداقلی و قابل اعتماد من) به منظور اولویت بندی وظایف خود و دانستن ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  نکاتی برای لیست داده ها