توضیحات:

برخی از عناصر برای بهتر شدن در رشته "فرانسه". چه در مدرسه راهنمایی باشید، چه دبیرستان یا در حال بازگشت به آموزش بزرگسالان، چند چیز را خواهید یافت که می تواند به شما کمک کند. اگر عنصری از دوره برای شما جالب نیست، به سادگی به آن گوش ندهید. در واقع، هر جلسه مستقل از یکدیگر است.

- به زبان پشتیبانی شده بنویسید

- نامه رسمی بنویسید

- "جمله" را در یک جمله تکرار نکنید

- یک نوشته تخیلی را ساختار دهید

- پاسخ س questionsالات مربوط به متن را بنویسید

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  تبدیل شدن به یک دستیار فروش: تغییر شغلی الهام بخش آنیسا.