توضیحات:

ادغام انسان در هر جامعه ای همیشه از طریق ارتباطات می گذرد. دومی به انسان اجازه می دهد تا خود را بیان کند و افکار و تجربیات خود را به اشتراک بگذارد. برای اینکه او پذیرفته شود، بیش از هر چیز باید شخصیت، علایق و بینش اش را به دیگری نشان دهد.

بنابراین من این درس دوم را به شما پیشنهاد می کنم که به شما امکان می دهد سلیقه خود را بیان کنید و در مورد سرگرمی های مورد علاقه خود صحبت کنید، البته به زبان فرانسوی.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  فروش خود را به طور پایدار توسعه دهید: از 0 تا 1