مدیر یک فروشگاه ، از طریق نظارت تصویری متوجه شدم که یکی از کارمندان من بدون پرداخت هزینه ای که می گیرد از قفسه ها استفاده می کند. من می خواهم او را به دلیل سرقت هایش اخراج کنم. آیا می توانم از تصاویر دوربین نظارت به عنوان مدرک استفاده کنم؟

نظارت تصویری: اطمینان از امنیت اموال و اماکن به اطلاعات کارمندان نیاز ندارد

در پرونده ای که برای ارزیابی توسط دادگاه تجدید نظر ارائه شد، کارمندی که به عنوان صندوقدار-فروشنده در یک فروشگاه استخدام شده بود، استفاده از ضبط های نظارت تصویری را که مدرکی دال بر ارتکاب دزدی در فروشگاه ارائه می کرد، اعتراض کرد. به گفته وی، کارفرمایی که دستگاه نظارتی برای ایمن‌سازی فروشگاه راه‌اندازی می‌کند، باید این هدف انحصاری را توجیه کند تا از مشاوره با CSE برای اجرای این دستگاه صرف نظر کند، در غیر این صورت باید با CSE مشورت شود و کارکنان از وجود آن مطلع شوند.

دادگاه عالی معتقد است که سیستم نظارت تصویری که برای اطمینان از امنیت فروشگاه نصب شده بود ، فعالیت کارمندان را در یک ایستگاه کاری خاص ثبت نمی کند و برای نظارت بر شخص مورد نظر در فروشگاه استفاده نشده است. . این

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  گای کاوازاکی - کارآفرینی