شرح آموزش.

در این دوره یاد خواهید گرفت که چگونه دیدگاه خود را بیان کنید و تیم خود را برای دستیابی به آن توانمند کنید.

معرفی

در این ویدیوها، یاد خواهید گرفت که چرا بیان دیدگاه خود اهمیت دارد.

شما یاد خواهید گرفت که چگونه از این پنج مرحله برای تبدیل کسب و کار خود به آزادی استفاده کنید.

دید شما
ماموریت شما
مدل کسب و کار شما
منابع شما
برنامه اقدام شما

مرحله 1: بینایی

در این ویدیو، یاد خواهید گرفت که چرا باید با تعریف چشم انداز خود شروع کنید.

با پاسخ به این سوالات می توانید به سرعت دید خود را روشن کنید.

مرحله 2: ماموریت شما

در این ویدیو یاد خواهید گرفت که بیانیه ماموریت چیست و چگونه می توانید چشم انداز کسب و کار خود را به واقعیت تبدیل کنید.

مرحله 3: مدل کسب و کار شما

در این ویدئو، می آموزید که کدام مدل کسب و کار با دیدگاه شما مطابقت دارد.

این به شما کمک می کند تا ساختار کسب و کار مورد نیاز خود را برای بقا به عنوان یک فریلنسر تعیین کنید.

مرحله 4: منابع

در این ویدئو، منابعی را که برای تحقق بخشیدن به مدل کسب و کار خود نیاز دارید، کشف خواهید کرد.

مرحله 5: برنامه اقدام

در این ویدیو، یک برنامه عملیاتی را انتخاب می‌کنید که با اهداف تجاری شما همسو باشد و در طول زمان آماده اجرای آن هستید.

این مراحل را عملی کنید.

در این ویدیو نکات بیشتری را خواهید دید. کارآفرینانی که خواهان آزادی حرفه ای هستند از دیدن این آموزش رایگان خوشحال خواهند شد.

READ  انتقال حق فردی برای آموزش به حساب آموزش شخصی: مهلت 30 ژوئن 2021

ادامه مقاله در سایت اصلی →