در زندگی حرفه ای خود، اغلب مجبور خواهید بود یک ایمیل اعتراضی بنویسید. این می تواند به یک همکار، یک شریک یا یک تامین کننده خطاب شود. انگیزه شما هرچه که باشد، باید الزامات خاصی را در نظر بگیرید تا طرفین شما آن را جدی بگیرند. بنابراین تسلط بر نگارش این نوع پیام ضروری است. در اینجا نحوه دریافت درست ایمیل اعتراضی آمده است.

روی حقایق تمرکز کنید

هنگام نوشتن ایمیل اعتراض، مهم است که در مورد حقایق دقیق باشید. به عبارت دیگر، عناصر باید به گونه ای واقعی مطرح شوند تا خواننده بتواند به سرعت زمینه را درک کند.

پس از جزییات و جملات غیر ضروری بپرهیزید و در عوض موارد ضروری مانند حقایق و تاریخ را مشخص کنید. در واقع با این عناصر است که گیرنده می تواند هدف ایمیل شما را درک کند. شما باید اطلاعات واضح، دقیق و تاریخ را ارائه دهید.

زمینه و سپس موضوع ایمیل را مشخص کنید

وقتی ایمیل اعتراضی می نویسید مستقیماً به سر اصل مطلب بروید. شما نیازی به عباراتی مانند "من این ایمیل را برای شما می نویسم" ندارید زیرا این موارد واضحی هستند که نیازی به تاکید ندارند.

پس از ارائه واضح حقایقی که باعث شکایت شما شده و بدون فراموش کردن تاریخ. این می تواند یک جلسه، یک سمینار، یک تبادل ایمیل، یک گزارش، خرید تجهیزات، یک رسید فاکتور و غیره باشد.

READ  نحوه نوشتن ایمیل های حرفه ای

ادامه دهید و انتظارات خود را تا حد امکان به صراحت بیان کنید.

ایده این است که گیرنده می تواند به سرعت هدف ایمیل شما و آنچه از آن می خواهید را درک کند.

در سخنرانی خود بر متانت تمرکز کنید

نوشتن یک ایمیل اعتراضی نیاز به یک سبک دقیق و مختصر دارد. از آنجایی که این یک موقعیت خاص است، باید روی واقعیت ها و انتظارات خود تمرکز کنید. برای انجام این کار، از جملات کوتاهی استفاده کنید که خلاصه ای از چالش شماست و به زبانی مودبانه و روزمره نوشته شده است.

همچنین حتماً از عبارت مودبانه ای استفاده کنید که مناسب آن موقعیت باشد. در این نوع مبادله باید از "سلام های مهربان" و "بهترین سلام ها" اجتناب شود.

حرفه ای بمانید

هنگام نوشتن ایمیل اعتراضی حتما حرفه ای بمانید، حتی اگر به شدت ناراضی هستید. شما باید تمام تلاش خود را بکنید تا خود را مهار کنید زیرا احساسات واقعاً متعلق به نوشتن حرفه ای نیستند.

بنابراین، از به کار بردن کلماتی که ممکن است احساسات شما را به نوعی به رخ بکشد، خودداری کنید. مهم است که ایمیل شما واقعی باشد.

شواهد را ضمیمه کنید

در نهایت، برای موفقیت در یک ایمیل اعتراضی، پیوستن شواهد به استدلال های خود ضروری است. شما در واقع باید به گیرنده نشان دهید که حق دارید اعتراض کنید. بنابراین هر مدرکی را که می توانید به عنوان مدرک استفاده کنید پیوست کنید و در ایمیل اعلام کنید.