در زبان ژاپنی به آن گفته می شود (نیهون). اصطلاح داد نیپون به زبان فرانسه با این حال ، ما نام ژاپن را ترجیح می دهیم. توسط "توسط فرانسه ترجمه شده است کشور طلوع خورشید کمابیش معنای واقعی آن در زبان کشور است. یک دیسک قرمز روی زمینه سفید. نمادها فراتر از کلمات و زبان هستند و از طریق پرچم نیز بیان می شوند. ژاپن - یا 日本 ، بنابراین - کشوری است که با رمز و راز تاج گذاری شده است. در میان زیباترین معماهای مجمع الجزایر: زبان ژاپنی.

اما بعد از آن کلمه Japon در فرانسوی از کجا آمده است؟ (و معادل آن در اکثر زبانهای جهان)؟ وقتی ملوانان پرتغالی از طریق دریا به خاور دور می رسند ، این ماندارین ها هستند که نام مجمع الجزایر ژاپن را به آنها منتقل می کنند. این سرزمین که "جیپانگو" تلفظ می شود ، به زودی به ژاپن تبدیل می شود!

با داشتن 21.000 زبان آموز در فرانسه در سال 2018 ، زبان ژاپنی با میلیون ها دانش آموز انگلیسی یا اسپانیایی بسیار عقب مانده است. اما سال به سال ، زبان میشیما همچنان از دریای ژاپن و کوه فوجی می درخشد. بابل کشف زبانی و فرهنگی ژاپن را به شما ارائه می دهد!

تاریخ زبان ژاپنی از دوره یاماتو تا دوران

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  تجزیه و تحلیل داده های اکسل: تجزیه و تحلیل داده ها با 'اکسل'