هدف این MOOC ارائه رباتیک در جنبه های مختلف آن و خروجی های حرفه ای ممکن است. هدف آن درک بهتر رشته ها و حرفه های رباتیک با هدف کمک به دانش آموزان دبیرستانی در جهت گیری آنهاست. این MOOC بخشی از مجموعه ای است که به عنوان بخشی از ProjetSUP تولید شده است.

مطالب ارائه شده در این MOOC توسط تیم های آموزشی از آموزش عالی تولید شده است. بنابراین می توانید مطمئن باشید که محتوا قابل اعتماد است که توسط متخصصان این حوزه ایجاد شده است.

 

رباتیک به عنوان یکی از فناوری های کلیدی برای آینده دیده می شود. این در تقاطع چندین علم و فناوری قرار دارد: مکانیک، الکترونیک، علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی، اتوماسیون، اپترونیک، نرم‌افزار تعبیه‌شده، انرژی، نانومواد، رابط‌ها... به سمت طیف وسیعی از مشاغل از تکنسین اتوماسیون یا رباتیک گرفته تا مهندس پشتیبانی مشتری برای کمک فنی، توسعه‌دهنده نرم‌افزار یا مهندس رباتیک حرکت کنید، بدون اینکه به تمام مشاغل مربوط به تولید، نگهداری و دفاتر مطالعات اشاره کنیم. این MOOC یک نمای کلی از زمینه های مداخله و بخش های فعالیت برای انجام این حرفه ها ارائه می دهد.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  اقیانوس در قلب بشریت