رفاه حیوانات دغدغه ای است که در همه جا در جامعه مطرح می شود. در نظر گرفتن و بهبود آن برای بازیگران مختلف اهمیت فزاینده ای دارد:

 • مصرف کنندگانی که اقدامات خرید آنها به طور فزاینده ای تحت تأثیر شرایط دامپروری قرار می گیرد،
 • انجمن های حمایت از حیوانات که برای مدت طولانی برای رفاه حیوانات کار می کنند،
 • توزیع کنندگان یا شرکت هایی که ابتکارات بهبود یا برچسب گذاری را انجام می دهند،
 • معلمان یا مربیانی که باید این مفهوم را در آموزش خود ادغام کنند،
 • مقامات دولتی که باید این انتظارات را در سیاست های عمومی در نظر بگیرند،
 • و البته پرورش دهندگان، دامپزشکان، مهندسان یا تکنسین هایی که هر روز با حیوانات در تماس هستند و بازیگران اصلی رفاه آنها هستند.

اما وقتی به رفاه حیوانات اشاره می کنیم از چه چیزی صحبت می کنیم؟

واقعاً رفاه حیوانات چیست، آیا برای همه حیوانات یکسان است، به چه چیزی بستگی دارد، آیا یک حیوان در فضای باز همیشه بهتر از یک حیوان خانگی است، آیا برای مراقبت از یک حیوان کافی است تا خوب شود؟

آیا واقعاً می توانیم رفاه حیوانات را به صورت عینی و علمی ارزیابی کنیم یا کاملاً ذهنی است؟

در نهایت، آیا واقعاً می‌توانیم آن را بهبود بخشیم، چگونه و چه فوایدی برای حیوانات و انسان دارد؟

همه این سوالات در مورد رفاه حیوانات به خصوص حیوانات مزرعه مهم است!

هدف MOOC «رفاه حیوانات مزرعه» برای پاسخ به این سؤالات مختلف است. برای این، در سه ماژول ساختار یافته است:

 • یک ماژول "درک" که پایه های نظری را می گذارد،
 • یک ماژول "ارزیابی" که عناصری را ارائه می دهد که می توانند در این زمینه استفاده شوند،
 • یک ماژول "بهبود" که راه حل هایی را ارائه می دهد

MOOC توسط یک تیم آموزشی طراحی شده است که معلم-پژوهشگران، محققان و دامپزشکان متخصص در رفاه حیوانات مزرعه را گرد هم می آورد. این جلسه دوم MOOC بر روی حیوانات مزرعه متمرکز است و تا حدی درس های جلسه اول را به خود اختصاص می دهد، اما ما همچنین ویژگی های جدیدی را به شما ارائه می دهیم، خواه آنها درس های خصوصی در مورد رفاه گونه های مختلف باشند یا مصاحبه های جدید. ما همچنین امکان دریافت گواهی پایان موفقیت آمیز MOOC را برای گواهی کسب مهارت به شما پیشنهاد می کنیم.

اخبار:

 • دوره های جدید (به عنوان مثال سلامت الکترونیک و رفاه حیوانات)
 • دوره آموزشی در مورد رفاه گونه های خاص (خوک، گاو و غیره).
 • مصاحبه های جدید با متخصصان در زمینه های مختلف.
 • امکان اخذ گواهینامه پیشرفت تحصیلی