در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • 4 رکن EBP را بشناسید
  • ارزش ها و ترجیحات بیمار را در طول درمان زیر سوال ببرید
  • جستجوی ادبیات علمی برای داده های مرتبط برای پاسخ به یک سوال بالینی و تجزیه و تحلیل آنها با نگاه انتقادی
  • هنگام ارزیابی بیماران خود از رویکرد EBP استفاده کنید
  • در طول مداخلات خود از رویکرد EBP استفاده کنید

توضیحات:

سوالاتی مانند «چگونه ابزار ارزیابی خود را انتخاب کنم؟ چه مراقبتی باید به بیمارم ارائه دهم؟ چگونه می توانم بفهمم که آیا درمان من مؤثر است؟» زمینه فعالیت حرفه ای روانشناس و گفتار درمانگر (گفتار درمانگر) را تشکیل می دهند.

این MOOC از دانشگاه لیژ (بلژیک) شما را دعوت می کند تا در مورد تمرین مبتنی بر شواهد (EBP) بیاموزید. EBP به معنای اتخاذ تصمیمات بالینی مستدل برای ارزیابی و مدیریت بیماران است. این رویکرد به ما کمک می‌کند تا مناسب‌ترین ابزار ارزیابی، اهداف و استراتژی‌های مدیریتی را انتخاب کنیم تا بتوانیم عملکرد بالینی را با نیازهای یک بیمار خاص تطبیق دهیم.

این رویکرد همچنین به وظایف اخلاقی روانشناسان و گفتاردرمانگران پاسخ می دهد که باید بتوانند اقدامات درمانی خود را بر اساس نظریه ها و روش های شناخته شده توسط جامعه علمی و با در نظر گرفتن انتقادات و سیر تکاملی آنها بنا کنند.

ادامه مقاله در سایت اصلی →