• بیولوژی زنبور را بشناسید
  • یافتن شبکه ای از تعاملات پیچیده بین زنبور، گیاهان، انسان و قلمرو
  • فهمیدن نحوه کار زنبورداران آماتور و حرفه ای، روش های پرورش یا تولید ژل رویال
  • تهدیدهای سنگین بر زنبورها و ابزارهای کنترل موجود را شناسایی کنید
  • کشف کنید بخش زنبورداری و بازار عسل

توضیحات:

زنبورها هم برای تولید کشاورزی تقریباً 70 درصد از گونه های کشت شده ضروری هستند و هم یکی از اولین قربانیان فعالیت های کشاورزی فشرده. این پارادوکس و همچنین تمام پیچیدگی رابطه بین زنبورها، زنبورداری و کشاورزی است که MOOC Bees و Environment به بررسی آن می پردازد.

ما زیست‌شناسی زنبورها، به‌ویژه زنبورهای اهلی را کشف خواهیم کرد، گونه‌ای شگفت‌انگیز که توانسته زندگی وحشی خود را حفظ کند، در حالی که موضوع اهلی‌سازی انسان است. ما شاهد عوامل مختلفی خواهیم بود که بر سلامت آن تأثیر می گذارند، چه شیمیایی و چه بیولوژیکی. ما وابستگی شدید بین سلامت زنبورها و در دسترس بودن منابع و زیستگاه های گل، به ویژه در محیط های کشاورزی را توضیح خواهیم داد.

از طریق مثال‌های فراوان، متوجه خواهید شد که چگونه زنبورداران می‌توانند زنبورهای خود را برای تولید عسل و ژل رویال و همچنین برای گرده افشانی محصولات پرورش دهند. شواهد به ما یادآوری می کند که زنبورداری فرانسوی یک فعالیت اقتصادی است که باید با کاهش تولید و رقابت قوی بین المللی مواجه شود. نقاط قوت آن کیفیت و اصالت تولیدات منطقه ای است.

برای هر یک از این مضامین، دانش علمی تثبیت شده و همچنین آنچه مورد بحث است، افشا و مورد بحث قرار خواهد گرفت.