چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

این آموزش برای همه افرادی است که مایل به زندگی در فرانسه هستند یا به تازگی به آنجا نقل مکان کرده اند و مایلند اطلاعات بیشتری در مورد سازمان و عملکرد کشورمان کسب کنند.

با آنا و رایان، اولین گام هایی که باید در حین نصب خود بردارید (چگونه حساب بانکی باز کنید؟ چگونه فرزند خود را در مدرسه ثبت نام کنیم؟، ...)، خدمات عمومی مختلف و مفید بودن آنها و ارجاعات عملی به آن را کشف خواهید کرد. زندگی در فرانسه (چگونه می توان در اطراف، چه مراحلی را برای یافتن کار انجام داد؟ ...).

این تشکیلات در هفت فصل سخت 3 heures در سکانس های چند دقیقه ای که می توانید با سرعت دلخواه و با توجه به نیاز خود ببینید و مرور کنید.

این شامل مجموعه ای از ویدئوها و فعالیت های تعاملی است. با آزمون های ارائه شده در طول دوره، می توانید دانش کسب شده را ارزیابی کنید. نتایج شما در پلتفرم ذخیره نمی شود.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  چرا فرانسوی ها (دوباره) نوشتن را یاد بگیرند؟