چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

از آنجایی که هر موقعیت منابع انسانی متفاوت است، اغلب فکر می کنید: از کجا شروع کنید، با چه کسی تماس بگیرید، در چه بازه زمانی، چه مدارکی را پر کنید و غیره. اگر همه این سوالات فقط یک خاطره بد باشد چه؟

بر مقررات مسلط شوید ، روشهای خود را ایمن و رسمی کنید

کارکنان مدیریتی ACTIV به شما یک دید کلی از وضعیت می‌دهد تا زندگی روزمره‌تان را آسان‌تر کند: برگه‌های مستند عملی همراه با رویه‌های تعاملی ابزار Lumio به شما این امکان را می‌دهد که به هر موقعیت منابع انسانی واکنش مناسب نشان دهید و رویه‌های مرتبط را رسمی کنید. شما به سرعت پاسخ های متناسب با شرایط خود را دریافت می کنید.

به طور خاص ، برای هر موضوع مدیریت پرسنل ، مدیریت پرسنل ACTIV تمام اطلاعات نظارتی را به زبان واضح برای درک کامل موضوع فراهم می کند. راه حل بیشتر ، با گسترش پشتیبانی در مرحله پیاده سازی با رویه های تعاملی Lumio که ویژگی های شرایط را در نظر می گیرد (از کارمند محافظت می شود یا نه ، نوع قرارداد ، سابقه کار ، اندازه شرکت و غیره). البته ، در صورت نیاز به فرم گرایی ، اسناد شخصی سازی شده به طور خودکار تولید می شوند.

کارمندان مدیریت ACTIV همچنین یک توافق نامه جمعی و در نهایت یک فضای ذخیره سازی برای شما فراهم می کنند که اطلاعات کارمندان و همچنین روش ها و

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  رومن از آموزش مدیر جامعه یا ورزش سطح بالا ، خودداری کرد.