آژانس امنیت سیستم‌های اطلاعات ملی (ANSSI) در «مرور اجمالی تهدیدات رایانه‌ای»، روندهای اصلی را که چشم‌انداز سایبری را در سال 2021 مشخص کرده‌اند بررسی می‌کند و خطرات توسعه کوتاه‌مدت را برجسته می‌کند. در حالی که تعمیم استفاده‌های دیجیتال - اغلب به خوبی کنترل نمی‌شود - همچنان یک چالش برای شرکت‌ها و ادارات است، آژانس شاهد بهبود مداوم ظرفیت‌های بازیگران مخرب است. بنابراین، تعداد نفوذهای اثبات شده به سیستم های اطلاعاتی گزارش شده به ANSSI بین سال های 37 و 2020 2021 درصد افزایش یافته است (786 در سال 2020 در مقایسه با 1082 در سال 2021، یعنی در حال حاضر نزدیک به 3 نفوذ اثبات شده در روز).