توضیحات:

شما می خواهید سرمایه گذاری کنید، اما کاملا مبتدی هستید و نمی دانید با بازار سهام، املاک و سایر سرمایه گذاری های غیر معمول از کجا شروع کنید؟

این آموزش به شما کمک می‌کند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را پیدا کنید که در دسترس شماست و با مشخصات سرمایه‌گذار و اهداف مالی شما سازگار است.
شما هیچ دانش سرمایه گذاری ندارید، نترسید ما آن را قدم به قدم پیش خواهیم برد.