CyberEnJeux_bilan_experimentationاز آوریل 2019، ANSSI و وزارت آموزش ملی، جوانان و ورزش (MENJS) با هدف مشترک تلاش برای توسعه آموزش دانش آموزان در امنیت سایبری - به عنوان یک یادگیری میدانی - فراتر از آگاهی آنها از خطرات دیجیتال و بهترین شیوه ها در این زمینه به نیروهای خود ملحق شده اند. منطقه (بیشتر بیاموزید).

با اجازه دادن به جوانان برای آموزش امنیت سایبری، ANSSI و MENJS همچنین مایلند به ظهور مشاغل در این زمینه اجازه دهند، به ویژه در میان دختران جوان، که کمتر احتمال دارد مشاغل سایبری را انتخاب کنند.
CyberEnJeux توسط آزمایشگاه نوآوری عمومی ANSSI و 110bis طراحی شده است، کیت CyberEnJeux برای معلمانی است که مایلند با حمایت از آنها در طراحی بازی‌های جدی با این موضوع، دانش‌آموزان دبیرستانی (دوره چهارم) و دبیرستان را در زمینه امنیت سایبری آموزش دهند. بنابراین، در چارچوب CyberEnJeux، ایجاد بازی توسط خود دانش‌آموزان وسیله‌ای برای یادگیری است و به خودی خود یک هدف نیست.

برای این منظور، کیت CyberEnJeux شامل موارد زیر است:
- اطلاعات عملی برای راهنمایی معلمان در طراحی یک دنباله آموزشی برای ایجاد بازی های جدی با دانش آموزان.
– 14 برگه موضوعی اختصاص داده شده به موضوعات مختلف از

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  اینستاگرام: اسرار بهینه سازی