MOOC سیاره ما از زبان آموزان دعوت می کند تا تاریخ زمین شناسی زمین در منظومه شمسی را کشف یا دوباره کشف کنند. هدف آن ارائه وضعیتی از هنر دانش در مورد این موضوع است و نشان می دهد که در حالی که نتایج خاصی به دست آمده است، هنوز سؤالات درجه اول مطرح می شود.

این MOOC بر روی مکانی که سیاره ما در منظومه شمسی اشغال می کند تمرکز خواهد کرد. او همچنین سناریوهایی را که در حال حاضر برای توضیح شکل‌گیری سیاره ما در بیش از 4,5 میلیارد سال پیش مورد استفاده قرار می‌گیرد، بحث خواهد کرد.

این دوره سپس زمین‌شناسی زمین‌شناسی را که از زمان تولدش سرد شده است، ارائه می‌کند، که آن را به سیاره‌ای هنوز فعال می‌کند، و همچنین شاهدان این فعالیت‌ها: زلزله‌ها، آتشفشان‌ها، و همچنین میدان مغناطیسی زمین.

همچنین به فعالیت های زمین شناسی سیاره ما می پردازد، که منعکس کننده عملکرد نیروهای قابل توجهی است که زمین را به شکلی که ما می شناسیم شکل داده اند.

این دوره در نهایت بر روی زمین زیر اقیانوس‌ها و کف اقیانوس که دارای فعالیت‌های بیولوژیکی بسیار غنی است، تمرکز خواهد کرد، که ما را در مورد ظهور احتمالی حیات در کیلومترهای اولیه زمین جامد زیر سوال می‌برد.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  16| در صورت بروز حادثه در محل کار، چه کسی حادثه کار را اعلام می کند؟