آموزش عالی OpenClassrooms کاملا رایگان

سیاست های جبران خسارت شرکت می تواند تأثیر زیادی بر سود داشته باشد. آنها بهترین استعدادها را جذب، ایجاد انگیزه و حفظ می کنند و در عین حال هزینه های نیروی کار را کاهش می دهند.

بنابراین، توانایی طراحی و اجرای سیاست حقوق و دستمزد مناسب یکی از مهم ترین مهارت ها برای متخصصان منابع انسانی است! اما انجام اقدامات لازم برای رسیدن به نتایج مناسب کار آسانی نیست. به همین دلیل است که ما در مورد سیاست های حقوقی صحبت می کنیم که نیاز به توسعه واقعی دارند.

آیا می خواهید یک سیستم پاداش ایجاد کنید که به کارکنان شما انگیزه دهد و شما را از رقبای خود متمایز کند؟ اگر چنین است، پس باید این دوره را بگذرانید!

این دوره موضوعات زیر را پوشش می دهد.

- چالش پاداش (قسمت 1).

- سیستم های مختلف پاداش و اجزای آنها (قسمت 2).

- پارامترهای ساختاری (قسمت 3) و خاص (بخش 4) که استخدام کنندگان باید هنگام تعریف استراتژی خود در نظر بگیرند.

این یک برنامه نسبتاً سازگار است. با این حال، می توانید مطمئن باشید که تأثیر مثبتی بر اعمال شما خواهد داشت.

در پایان دوره، شما قادر خواهید بود:

- نقش کارکنان منابع انسانی در زمینه جبران خسارت را درک کنید.

- سیستم های پاداش اصلی را شرح دهید.

- مشوق های مالی اصلی و تأثیر آنها بر انگیزه کارکنان را درک کنید.

- پاداش های ملموس و نامشهود را به عنوان بخشی از سیاست جبران خسارت ارزیابی کنید.

- محدودیت های ساختاری که بر توسعه سیاست دستمزد تأثیر می گذارد را درک کنید: قوانین، شیوه های محلی و بازار.

- سیاست پاداش را با استراتژی و فرهنگ شرکت هماهنگ کنید.

READ  انتقال قراردادهای کار: مقررات داخلی در مورد کارفرمای جدید قابل اجرا نیستند

- تصمیمات مربوط به جبران خسارت را به مهارت های کارکنان و مشارکت های فردی مرتبط کنید.

- بررسی، اجرا و بهبود ساختارهای جبران خسارت.

ادامه مقاله در سایت اصلی →