آشنایی با سیستم مراقبت های بهداشتی فرانسه

سیستم مراقبت های بهداشتی فرانسه جهانی است و برای همه از جمله مهاجران قابل دسترسی است. تامین مالی آن توسط تامین اجتماعی فرانسه، یک سیستم بیمه درمانی اجباری که بخش زیادی از هزینه های مراقبت های پزشکی را پوشش می دهد، تامین می شود.

شما به عنوان یک مهاجر که در فرانسه زندگی می کنید، واجد شرایط هستید بیمه سلامت به محض شروع کار و کمک به تامین اجتماعی. با این حال، اغلب یک دوره انتظار سه ماهه وجود دارد تا بتوانید واجد شرایط این پوشش شوید.

آنچه آلمانی ها باید بدانند

در اینجا چند چیز مهم است که آلمانی ها باید در مورد سیستم مراقبت های بهداشتی فرانسه بدانند:

  1. پوشش سلامت: بیمه درمانی تقریباً 70٪ از هزینه های مراقبت های پزشکی عمومی و تا 100٪ برای مراقبت های خاص خاص مانند موارد مربوط به یک بیماری مزمن را پوشش می دهد. برای پوشش بقیه، افراد زیادی بیمه را انتخاب می کنند سلامت مکمل، یا "متقابل".
  2. پزشک معالج: برای بهره مندی از بازپرداخت بهینه، باید پزشک معالج را اعلام کنید. این پزشک عمومی اولین نقطه تماس شما برای همه خواهد بود مشکلات سلامتی.
  3. Carte Vitale: Carte Vitale کارت بیمه درمانی فرانسه است. این شامل تمام اطلاعات سلامتی شما است و در طول هر بازدید پزشکی از آن استفاده می شود تسهیل بازپرداخت.
  4. مراقبت های اورژانسی: در صورت بروز اورژانس پزشکی، می توانید به نزدیک ترین اورژانس بیمارستان مراجعه کنید یا با شماره 15 (SAMU) تماس بگیرید. مراقبت های اورژانسی معمولاً 100٪ پوشش داده می شود.

سیستم مراقبت های بهداشتی فرانسه پوشش بهداشتی همگانی را ارائه می دهد که وقتی به درستی درک شود، آرامش خاطر را برای همه ساکنان از جمله مهاجران آلمانی فراهم می کند.