ارائه چارچوب کلی مشاغل صریح ، "مشاغل صریح +" برای جوانان زیر 26 سال و آزمایش در قلمرو Reunion


1.1 اصل استفاده آزاد چیست؟

مشاغل آزاد یک طرح کمکی برای استخدام است که هدف آن پاسخگویی به نابرابری هایی است که برخی از همشهریان ما تجربه می کنند: با داشتن مدارک معادل ، سن و مسیر شغلی ، برای ساکنان مناطق اولویت دار سیاست های شهری (QPV).
اصل ساده است: مشاغل آزاد شامل کمک مالی است که به هر کارفرمای خصوصی (شرکت ، اتحادیه) پرداخت می شود و متقاضی کار یا جوانی را استخدام می کند و به دنبال آن مأموریت محلی مقیم QPV ، بر اساس قرارداد. با مدت نامشخص (CDI) یا قرارداد با مدت معین (CDD) حداقل شش ماه.

برای یک قرارداد دائمی ، کمک هزینه پرداخت شده برای 5 سال 000،2 یورو در سال است ، در مقابل 500 یورو در هر سال بیش از دو سال برای یک قرارداد با مدت زمان معین حداقل شش ماه. بین 15 اکتبر 2020 و 31 ژانویه 2021 ، در چارچوب استقرار "فرانک + استخدام" ، میزان ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  انتقال جمعی: دوره آموزشی جدید برای پیش بینی و حمایت از آموزش مجدد کارمندان شما