برای اینکه بتوانید از بودجه آموزش ما برای کارمندان خود و همچنین کلیه پشتیبانی ما بهره مند شوید و قبل از ارسال هرگونه درخواست پشتیبانی ، شرکت شما باید توسط خدمات ما ثبت شود.

OCAPIAT به منظور تسهیل مراحل اداری آینده شما ، فرم بسیار ساده ای را برای پر کردن ایجاد کرده است. همراه داشتن SIRET ضروری است.

سپس کلیک کنید روی لینک زیر برای دسترسی به فرم: https://www.ocapiat.fr/demande-enregistrement-entreprise/

این فرم را در TOOLS پیدا خواهید کرد.

بعد چه اتفاقی می افتد؟

OCAPIAT ثبت شرکت شما را تأیید می کند. شما ایمیلی دریافت خواهید کرد (در آدرس وارد شده در قسمت "تماس اصلی" فرم) که از شما دعوت می کند ایجاد فضای کاربری خود را نهایی کنید در خارج از شبکه خود تا بتواند درخواستهای پشتیبانی ارائه دهد.

چه کسی نگران است؟

اگر هرگز کمک های حقوقی خود را مستقیماً پرداخت نکرده اید و در گذشته هرگز به OCAPIAT مراجعه نکرده اید (یا بخش قبلی OPCALIM ، FAFSEA یا PCMCM AGEFOS-PME در OCAPIAT در آوریل 2019 ادغام شده اند) پس شرکت (یا مشتری خود در صورت داشتن مشتری) شرکت حسابداری) ممکن است هنوز توسط SIRET شما ثبت نشده باشد.

چه کسی تحت تأثیر قرار نمی گیرد؟

هر شرکتی که قبلاً SIRET خود را به OCAPIAT اعلام کرده باشد.
برای یادآوری ، برای

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مجموعه فیزیکی: 3- امواج مکانیکی