AFEST + جایزه شرکت شما در حال آموزش در حالت AFEST (Work Situation Training Action) است ، ال از مزایای: بودجه حق الزحمه کارمند کارآموز ، FESTeur دسترسی آزاد به اقدامات آموزشی فردی تحت طرح توسعه مهارت ها (در حدود بودجه موجود)   به طور مشخص ، OCAPIAT در ازای دو برابر 12 یورو در ساعت ناخالص بارگیری شده و 1000 یورو به ازای هر کارمند و سالانه ، به شرکت شما هزینه حقوق کارکنان خود را بازپرداخت می کند. برای دانستن بیشتر: در مورد این بودجه ، با کارت ارائه یا با مشاور OCAPIAT خود تماس بگیرید. درباره AFEST و جایی که می توانید از پشتیبانی طراحی AFEST در شرکت خود بهره مند شوید ، به اینجا بروید مقاله زمان AFEST.

برای اقداماتی که تحت طرح BOEST'Compentences تأمین می شوند ، نمی توان درخواست کرد.

Bonus AFEST مکمل سازوکارهای دیگر پیشنهاد سرمایه گذاری خاص نیست.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  با نحوه کار Pinterest آشنا شوید و با موفقیت از آن سود ببرید.