توضیحات:

مدیر ، این چیست؟

شما یاد بگیرید که با انجام کار مدیریت کنید.

در دانشکده مهندسی یا دانشگاه ، این موضوع خیلی کم مورد بحث قرار می گیرد. من می دانم ، من از come آمده ام.

در آموزشگاه تجارت و مدیریت ، در حین آموزش حرفه ای ، ما نظریه های بزرگ قرن XNUMX و XNUMX را آموزش می دهیم. شاید ما در مورد جدیدترین تحقیقات از آغاز قرن XNUMX بحث کنیم. برخی موارد عینی و بسیاری از تئوری ها. می دانم ، من آنجا تدریس کردم.

اما همه اینها ابزاری را در اختیار شما قرار نمی دهد که در بهترین شرایط ممکن احساس کنید تا آنچه را که به شما پرداخت می شود انجام دهید: مدیریت تیمی متشکل از مردان واقعی و زنان واقعی.

این راهنمای کوتاه برخی از کلیدهای موفقیت را به شما ، مدیر آینده یا مبتدی در این حرفه ارائه می دهد.

این شش ویژگی اساسی است که شما برای توسعه و پرورش آنها نیاز خواهید داشت. زیرا خبر خوب این است که همه اینها را می توان به طور طبیعی یا با کمی تلاش آموخت.

بنابراین ، شما شخصاً مجهز خواهید بود که با شرایط روزمره یا استثنایی روبرو شوید که زندگی یک مدیر را قطع می کند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  بهداشت حرفه ای: تمدید به تعویق انداختن ویزیت های پزشکی و وظایف جدید پزشک کار