چالش های واقعی مدیران تیم

حرکت از نقش یک متخصص به یک مدیر یک چالش بزرگ است. اگرچه این انتقال به عنوان یک تبلیغ چاپلوس تلقی می شود، اما دام های بسیاری را پنهان می کند. بدون ویژگی های مورد نیاز، نقش جدید مدیریت تیم به سرعت به یک مسیر با مانع واقعی تبدیل می شود. زیرا فراتر از تخصص تجاری، رهبری یک تیم به مهارت های انسانی و مدیریتی بسیار خاصی نیاز دارد.

ماموریت اصلی تعریف نقشه راه است. این امر مستلزم تعیین واضح هدف مشترک برای دستیابی، سپس تعیین روش ها و اولویت ها برای دستیابی به آن است. اما مدیر همچنین باید بداند که چگونه وظایفی را که باید انجام شود به طور مؤثر تفویض کند. بدون فراموش کردن مراحل اساسی چارچوب بندی مجدد در صورت لزوم، در حالی که دائماً اطمینان حاصل می شود که انگیزه تیم دست نخورده باقی می ماند.

6 ویژگی ضروری برای تبدیل شدن به یک رهبر قابل تحسین

در سطح رفتاری، آرامش یک پیش نیاز اساسی است. حفظ آرامش و کنترل استرس از انتقال آن به نیروها جلوگیری می کند. در دسترس بودن عالی و گوش دادن واقعی نیز از جمله اصولی است که انتظار می رود به درخواست های مختلف پاسخ دهد. توانایی خنثی کردن درگیری های اجتناب ناپذیر درون گروه نیز بسیار مهم است.

از نظر دانش مدیریتی، اتخاذ طرز فکر "رهبر خدمتگزار" سنگ اصلی است. مدیر خوب به دور از تصور یک رهبر مستبد، حواسش به این است که تمام امکانات را برای موفقیت در اختیار تیمش قرار دهد. بنابراین او با ایجاد یک محیط مساعد خود را در خدمت او قرار می دهد. در نهایت، توانایی واقعی برای انطباق برای واکنش با چابکی در هنگام مواجهه با رویدادهای پیش بینی نشده ای که باید مدیریت شوند، ضروری است.

به طور مداوم برای توسعه رهبری خود تمرین کنید

تعداد کمی از افراد با استعدادهای مدیریتی به دنیا می آیند. بیشتر ویژگی های فوق از طریق تجربه و آموزش مناسب به دست می آید. هر چند نیازی به وحشت نیست! منابع متعدد به شما این امکان را می دهد که فعالانه در این جنبه های مختلف پیشرفت کنید.

برنامه های شرکتی، برای مثال، تصمیم گیری، رهبری یا ارتباطات را هدف قرار می دهند. کوچینگ انفرادی نیز راه بسیار مفیدی برای کار بر روی نقاط قوت و زمینه های بهبود است. همچنین می‌توانید از تبادل بهترین شیوه‌ها با سایر رهبران تیم سود زیادی ببرید. نکته اصلی نشان دادن فروتنی و اتخاذ رویکرد یادگیری مداوم است.

با پرورش این 6 ویژگی ضروری در طول زمان، بدون شک به مدیری الهام بخش و دلسوز تبدیل خواهید شد که کارمندانتان آرزوی آن را دارند. گروه شما پس از آن قادر خواهد بود بهترین های خود را با حمایت رهبری روشن فکر شما ارائه دهد.

 

←←← آموزش رایگان حق بیمه HEC←←←