زمان ثبت نام چگونه سازماندهی کنیم؟ اگر گم شوم چه؟ امتحانات کی هستن؟ CM چیست؟ اگر رشته ای که انتخاب کرده ام برایم جذاب نباشد چه؟ آیا توری در موسسه وجود دارد؟ اگه متوجه نشدم پیش کی برم؟ شروع سال تحصیلی کی هست؟...
آنقدر سوالاتی که قبل از ورود به دانشگاه از خود می پرسیم!

ردپای ژولیت و فلیکس، دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه را دنبال کنید و با آنها پاسخ سوالات و توصیه های خود را برای موفقیت اولین قدم های خود در آموزش عالی بیابید.

این MOOC در درجه اول برای دانش آموزان دبیرستانی است. هدف آن حذف ترس ها و پرداختن دقیق به جنبه های خاصی از این مرحله جدید از زندگی است.

محتوای ارائه شده در این دوره توسط تیم های آموزشی از آموزش عالی با مشارکت Onisep تولید شده است. بنابراین می توانید مطمئن باشید که محتوا قابل اعتماد است که توسط متخصصان این حوزه ایجاد شده است.