هدف این MOOC دانشجویانی است که برای امتحان ورودی برای تحصیل در پزشکی یا سایر علوم زیستی، دانشجویان آینده در شیمی، داروسازی، زیست شناسی، زمین شناسی یا علوم مهندسی آماده می شوند. همچنین این امکان را فراهم می کند که کاستی های مشاهده شده در شروع آموزش عالی در سریع ترین زمان ممکن برطرف شود. در نهایت، به هر کسی که کنجکاو است، این امکان را می دهد که دنیای اطراف خود را بهتر درک کند و پایه های یک علم جذاب را کشف کند. در پایان این MOOC، شرکت‌کنندگان می‌توانند ویژگی‌های ماکروسکوپی ماده را با رفتار اتمی و مولکولی آن مرتبط کنند و بر مبانی شیمی کمی، تعادل‌های شیمیایی و واکنش‌های ردوکس تسلط پیدا کنند.

هدف این MOOC دانشجویانی است که برای امتحان ورودی برای تحصیل در پزشکی یا سایر علوم زیستی، دانشجویان آینده در شیمی، داروسازی، زیست شناسی، زمین شناسی یا علوم مهندسی آماده می شوند. همچنین این امکان را فراهم می کند که کاستی های مشاهده شده در شروع آموزش عالی در سریع ترین زمان ممکن برطرف شود. در نهایت، به هر کسی که کنجکاو است، این امکان را می دهد که دنیای اطراف خود را بهتر درک کند و پایه های یک علم جذاب را کشف کند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  یک زمین خوب درست کنید