در طول 6 هفته، اهرم‌های مختلف را برای برآورده کردن الزامات نظارتی و بهبود عملکرد انرژی خود، نحوه بهینه‌سازی فرآیندها و ارزیابی علاقه به ورود به انرژی‌های تجدیدپذیر کشف کنید.

MOOC AGRI-FOOD INDUSTRIES: GAIN IN ENERGY PERFORMANCE که توسط ADEME، بازیگران همکاری های کشاورزی، صنایع غذایی و کشاورزی و دنیای دانشگاهی طراحی شده است، راه های مشخصی برای بهینه سازی مصرف به شما ارائه می دهد.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مجموعه ریاضیات: 3- اعداد مختلط