امروزه امکان بهره مندی از تعداد معینی از کمک ها و ضمانت های وضع شده توسط دولت وجود دارد، مانند: ضمانت انفرادی قدرت خرید این ضمانت نامه ای است که در یک دوره مرجع که در چهار سال تقسیم می شود، محاسبه می شود 31 دسامبر به عنوان تاریخی که محاسبات شروع می شود.

علاوه بر این، تضمینی است که بسیاری از کارمندان می توانند از آن بهره مند شوند، از این رو دانستن اینکه چه چیزی را پوشش می دهد و به ویژه مبلغی که دریافت خواهند کرد، اهمیت دارد. اگر می خواهید بیشتر بدانید و مهمتر از همه بفهمید که چگونه ارزش آن را محاسبه کنید، به خواندن این مقاله ادامه دهید.

تعریف ضمانت قدرت خرید فردی چیست؟

ضمانت انفرادی قدرت خرید یا به صورت مخفف گیپا و ضمانتی که هدف آن جبران کاهش قدرت خرید است. از هر مقامی، در صورتی که حقوق وی در چهار سال گذشته افزایش نیافته باشد. امکان بهره مندی از آن در شرایطی وجود دارد که تکامل شاخص حقوق کارمندان در مقایسه با حقوق و دستمزد کمتر باشد. شاخص قیمت مصرف کننده، و این در یک دوره مرجع که 4 سال است.

برای اطلاع از حق داشتن یا نداشتن گیپا، امکان استفاده وجود دارد شبیه ساز آنلاین. اگر واجد شرایط هستید، شبیه ساز حتی می تواند مبلغ دقیقی را که می توانید جمع آوری کنید به شما بدهد.

ذینفعان ضمانت قدرت خرید فردی چه کسانی هستند؟

بازیگران مختلف در دنیای اشتغال ممکن است تحت شرایط خاصی از تضمین فردی قدرت خرید برخوردار شوند.

اول، همه کارمندان دولتی نگران هستند بدون هیچ گونه شرایط خاصی.

سپس کارگران قراردادی که دارای قرارداد دائم (قرارداد کار با مدت نامحدود) هستند، در صورتی که حق الزحمه آنها بر اساس محاسبه با در نظر گرفتن شاخص انجام شود.

بالاخره کارگران قراردادی هم هستند مدت ثابت (قرارداد کار معین) که به صورت مستمر شاغل باشند مشروط بر اینکه در چهار سال مرجع اخیر برای همان کارفرما باشد. علاوه بر این، دستمزد آنها باید مانند کارگران قراردادی باشد با قرارداد دائم با استفاده از شاخص محاسبه می شود.

به طور کلی می توان گفت که ضمانت انفرادی قدرت خرید مربوط به همه نمایندگان است:

  • دسته A;
  • دسته B;
  • از دسته C.

چگونه می توان ضمانت برق فردی را محاسبه کرد؟

اگر بتوانید برای اطلاع از میزان گیپا که می توانید دریافت کنید به یک شبیه ساز آنلاین تکیه کنید، هنوز هم جالب است بدانید که چگونه محاسبه می شود.

باید بدانید که غرامت ضمانت فردی قدرت، که ما آن را G می نامیم، با استفاده از شاخص حقوق ناخالص یک سال (TBA) و با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود: G = TBA سالی که دوره مرجع در آن شروع می شود x (1 + تورم در همان دوره مرجع) - TBA در سال پایان همان دوره مرجع

به منظور محاسبه دستمزدهای شاخص سالانه ناخالصیا TBA، از فرمول زیر استفاده می شود:

TBA = IM در 31 دسامبر سالهای شروع و پایان دوره مرجع x مقدار سالانه نقطه شاخص برای دو سال.

همچنین باید بدانید که نماینده ای که به صورت پاره وقت (یا نه تمام وقت) کار می کند. در طول چهار سال گذشته، همچنان به نسبت مدتی که کار کرده است حق بهره مندی از گیپا را دارد. فرمول مورد استفاده در این مورد به شرح زیر خواهد بود: G = TBA سالی که دوره مرجع در آن شروع می شود x (1 + تورم در کل دوره مرجع) - TBA سالی که دوره مرجع در آن پایان می یابد مرجع x مقدار زمان کار در 31 دسامبر سالی که دوره مرجع در آن پایان می یابد.

برای به دست آوردن یک ایده و سرنخ کلی، باید بدانید که دوره مرجع در 4 سال پخش می شود و محاسبه را از سطح 31 دسامبر شروع می کند. در مورد مقادیر سالانه نقطه شاخص، آنها سال به سال تغییر می کنند. به عنوان مثال، ارزش در سال 56.2044 2017 بود. در نهایت، تورمی که در حال حاضر در نظر گرفته شده است. محاسبات 4.36٪ است.