یک متقابل مبتنی بر اصل خود مدیریتی برای افزایش توسعه و غنی سازی مناطق مختلف کشور است. به این مشتریان اجازه می دهد بخشی از مدیران شرکت باشد، با دادن این فرصت به آنها برای عضویت پس از صرف مشتری بودن.

عضو چیست؟ چگونه عضو شویم؟ چه هستند مزایای عضو شدن ? این مقاله توضیحات و اطلاعات لازم را برای مرتب کردن افکار خود در مورد این موضوع به شما می دهد.

عضو چیست؟

عضویت به معنای وابستگی به یک بانک یا شرکت بیمه متقابل و در عین حال داشتن سهم در این شرکت است. به عبارت دیگر، یک عضو دارای نقش دوگانه است: مالک مشترک و کاربر.

نقش او به عنوان مالک مشترک باعث می شود که او صاحب سهمی در بانک محلی شود. بنابراین برای او جایز است شرکت در آرای سازماندهی شده توسط شرکت برای هر تصمیمیو همچنین کلیه رویدادهایی که توسط شرکت برگزار می شود. وی می تواند پس از پرداخت مبلغ قرارداد عضویت، عضو شرکت (معاونت سلامت، بانک های مشترک و غیره) باشد.

درست مثل یک شخص طبیعی، امکان عضویت یک شخص حقوقی وجود دارد. دومی حقوق سالانه دریافت می کند و از چندین مزیت قیمتی در خدمات ارائه شده توسط شرکت بهره می برد.

یک عضو در توسعه بانک محلی شرکت می کند و می تواند مدیر شود، که برای یک مشتری ساده امکان پذیر نیست. بنابراین می‌توان گفت که عضو، پایه و اساس سیستم‌های تعاونی و متقابل کریدیت آگریکول است. وجود دارد چندین بانک و شرکت های بیمه متقابل که این فرصت را ارائه می دهند، می توان به چند نمونه اشاره کرد:

  • عضو Banque Caisse d'Épargne;
  • عضو بانک اعتبار آگریکول؛
  • عضو بانک مردم؛
  • عضو شرکت بیمه متقابل MAI؛
  • عضو GMF متقابل.

چگونه عضو شویم؟

برای رفتن از مشتری به عضو دیگر، شما هستید موظف به خرید سهام شرکت استبا استفاده از صندوق محلی یا منطقه ای. شرکت مشترک مسئول تعیین ارزش مبلغ پذیره نویسی سهام می باشد. بنابراین متغیر است و از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت است.

سهام دارند یک دوره بازداشت کاملاً تعریف شده و فهرست نشده اند. هرکس پس از عضویت و صرف نظر از تعداد سهام دارای حق شرکت در مجامع عمومی بانک محلی و رای دادن به تصمیمات مورد نظر است.

فقط عضویت در شرکت کافی نیست، بلکه مهم است با شرکت در مجامع عمومی شرکت کنید و در هیئت مدیره اعلام نظر در هنگام رای گیری نیز ضروری است.

علاوه بر این، شما باید با ابراز وجود و تعامل با مردم در شوراهای محلی و کمیته های منطقه ای در زندگی دموکراتیک تعاونی شرکت کنید.

مزایای عضو شدن

بدیهی است که تعهدات بیشتر باعث می شود که مزایای بسیار بیشتری کسب کنید. تبدیل شدن از مشتری یک بانک مشترک به مشتری یک شرکت مزایای زیادی دارد. مزایای عضویت را کشف کنید:

  • کارت بانکی شرکت: داشتن کارت بانکی شرکت به شما امکان می دهد در توسعه منطقه خود مشارکت کنید، زیرا وجوهی که برای حمایت از ابتکارات محلی در نظر گرفته شده است با هر پرداختی که انجام می شود اعتبار می یابد. علاوه بر این، می توانید به اشتراک بگذارید Tooket به شما پرداخت می شود؛
  • دفترچه عضو: مشتریان عضو از دفترچه یک عضو خاص بهره مند می شوند.
  • مزیت وفاداری: این شرکت برای مشتریان عضو و بستگان آنها تخفیف ها و پیشنهادات ویژه ارائه می دهد.
  • جدا از مزایای بانکی، یک عضو برای کاهش دسترسی به موزه ها و نمایشگاه ها امتیاز دارد.
  • در رویدادها و جلسات سازماندهی شده توسط بانک و/یا شرکای آن شرکت کنید و در نتیجه با افراد جدید ملاقات کنید و با متخصصان محلی پیوند برقرار کنید.

بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که تبدیل شدن از یک مشتری مشترک به یک عضو فقط می تواند برای شما مفید باشد این تعهد نه تنها به شما این امکان را می دهد که علاوه بر کسب درآمد، آشنایی های جدیدی ایجاد کنید، در توسعه منطقه خود مشارکت کنید.

با این حال،  فروش مجدد سهام شما آسان نخواهد بود. حداقل یک ماه قبل باید به مشاوران اطلاع داده شود.