چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • بهتر است خود را در حوزه وسیع علوم انسانی سلامت جهت دهی کنید.
  • درک بهتر ارتباط علوم انسانی در سلامت برای سیستم های مراقبت های بهداشتی ما و برای آموزش متخصصان مراقبت های بهداشتی.
  • تسلط بر مفاهیم و ایده های بنیادی خاصی، ساختاری برای علوم انسانی در سلامت؛
  • نگاهی انتقادی و جامع به مسائل مهم اخلاقی پیش روی پزشکی امروز داشته باشید.

توضیحات:

اختصاص یک MOOC به علوم انسانی در سلامت مبتنی بر این مشاهده است که علوم زیست پزشکی نمی توانند تمام ابعاد مراقبت را با روش ها و دانش معمول خود به عهده بگیرند و همچنین به تمام سؤالاتی که برای کسانی که به آنها اهمیت می دهند و کسانی که مراقبت می شوند پاسخ دهد. برای.

از این رو نیاز به روی آوردن به دانش های دیگر وجود دارد: دانش علوم انسانی - علوم انسانی که ریشه در واقعیت کلینیک دارد و کمک های اخلاق، فلسفه و علوم انسانی و اجتماعی را با پزشکی در هم آمیخته است.

این امر بیش از پیش ضروری است زیرا چشم‌انداز پزشکی با سرعت در حال تغییر است: مزمن شدن بیماری‌ها، سلامت جهانی، نوآوری‌های تکنولوژیکی و درمانی، منطقی‌سازی مدیریتی و بودجه‌ای، گرایش‌های اصلی اصلاح توسط پزشکی، حتی اگر باید باقی بماند...

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  اکسل رایگان: چرا و چگونه سلول را در یک محاسبه فریز کنیم؟