مطابق با:

استراتژی ملی ابر در اواسط ماه مه 2021 توسط وزارت اقتصاد، دارایی و بازیابی، وزارت تحول و خدمات عمومی و دبیرخانه دولتی انتقال دیجیتال و ارتباطات الکترونیکی اعلام شد. توسعه طرح صدور گواهینامه اروپا مربوط به ارائه دهندگان ابر، و به ویژه برای سطح "بالا" گواهینامه که فرانسه برای معادل سازی با SecNumCloud درخواست می کند.

مشارکت های اصلی عبارتند از:

شفاف سازی معیارهای مصونیت از قوانین خارج از جامعهفراتر از الزامات محلی سازی موجود، از طریق الزامات فنی در نظر گرفته شده برای محدود کردن دسترسی به زیرساخت فنی سرویس توسط اشخاص ثالث و نقل و انتقالات کنترل نشده و الزامات قانونی خاص مربوط به ارائه دهنده خدمات و پیوندهای آن با اشخاص ثالث. این معیارهای قانونی با همکاری نزدیک با اداره کل شرکت (DGE) تهیه شده است. اجرای تست های نفوذ در طول چرخه عمر صلاحیت SecNumCloud.

این ویرایش همچنین فعالیت های نوع CaaS را در نظر می گیرد (کانتینر به عنوان یک سرویس) و همچنین بازخورد از اولین ارزیابی ها.

مشاهدات،

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  رایگان: اصول ایجاد و قالب بندی جدول اکسل