France Relance فرصتی منحصر به فرد برای خدمات عمومی علاقه مند فراهم می کند تا از ارزیابی سطح امنیت سایبری خود بر اساس روشی متناسب با نیازهای آنها و تهدید سایبری که با آن مواجه هستند بهره مند شوند. بر این اساس، ذینفعان یک طرح امنیتی با حمایت ارائه دهندگان خدمات میدانی خواهند ساخت تا امنیت سایبری خود را به میزان قابل توجهی تقویت کنند.

مطابق با دستورالعمل های تعیین شده توسط رئیس جمهور جمهوری در 18 فوریه 2021، تا به امروز بیش از 500 نهاد، در سراسر قلمرو، درخواست های خود را برای ادغام این دوره های شخصی پذیرفته شده اند. در واقع، این خدمات عمومی به ویژه تحت تأثیر باج افزارها قرار می گیرند و منابعی که می توانند به امنیت سایبری اختصاص دهند اغلب بسیار کم است.

فرانسه Relance و دوره‌های امنیت سایبری این امکان را فراهم می‌کند که رویکردی فضیلت‌آمیز را آغاز کند که آنها را قادر می‌سازد تا این اقدامات را در طول زمان ارتقا و ثبت کنند.

علاقه مند؟ برای درخواست دیر نیست!

برای انجام اقداماتی برای ارزیابی و تقویت سیستم های اطلاعاتی نباید منتظر بمانید تا قربانی یک حمله سایبری شوید. خطرات سایبری به طور بالقوه مربوط به همه سازمان های عمومی است