در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • نگاهی دیگر به خیابان خود بیندازید.
  • از پیچیدگی آن آگاه شوند تا از چالش های آن آگاه شوند.
  • تعیین اهرم های ممکن عمل؛
  • راه‌هایی برای عمل و نمونه‌سازی ایده‌های خود پیشنهاد دهید.
  •  از دیگر بازیگران در خیابان خود بخواهید به رویکرد مشارکتی شهروندی پایبند باشند.

توضیحات:

MOOC فردا خیابان من فراگیران را دعوت می کند یک پروژه را آغاز کنید برای خیابانشان را عوض کنند. پس از یک هفته افزایش آگاهی در مورد "خیابان فردا" و چالش های آن، ما با هم در مورد چگونگی اجرا کنند از پیشنهادهای مشخص برای خیابان ما، با واداشتن بازیگران به آن و با تمرین هوش جمعی. این MOOC، خیلی طلب و به صورت مصور، یک دفترچه گزارش به شما ارائه می دهد، فعالیت بتن و مکث می کند بازیگوش. برای هر کسی که بدون پیش نیاز به آن علاقه دارد در نظر گرفته شده است آینده خیابانش.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  بوم مدل کسب و کار برای راه اندازی