وقتی که یکی از آرزوهای خود را به حل و فصل در فرانسه، راه های مختلفی برای به دست آوردن گواهینامه رانندگی معتبر وجود دارد. اتباع خارجی پس از آن بهترین گزینه برای وضعیت خود، و پروژه های خود را پیدا خواهد کرد.

تغییر یک گواهینامه رانندگی خارجی برای مجوز فرانسوی

آیا شما یک شهروند اروپایی هستید یا خیر، می توانید گواهینامه رانندگی خود را برای یک عنوان فرانسه مبادله کنید. این را می توان در شرایط خاصی انجام داد.

شرایط تبادل گواهینامه رانندگی

اتباع خارجی که اخیرا در فرانسه مستقر شده اند و دارای گواهینامه رانندگی غیر اروپایی هستند، مجبورند آن را برای مجوز فرانسوی تبادل کنند. این اجازه می دهد تا آنها را به حرکت و به طور قانونی در خاک فرانسه.

درخواست مبادله باید در یک بازه زمانی مشخص انجام شود که بستگی به ملیت شخص ابتکار آن دارد. برای تعویض گواهینامه رانندگی ، باید:

 • داشتن گواهینامه رانندگی از کشوری که با فرانسه مجوز تجارت دارد.
 • گواهینامه رانندگی معتبر داشته باشید.
 • شرایط به رسمیت شناختن مجوز خارجی در فرانسه را اجرا کنید.

برای تدوین این درخواست، ضروری است که به ریاست یا ریاست فرعی برویم.

فرمالیته هایی که باید برای صدور گواهینامه رانندگی آن ها تکمیل شود

اسناد پشتیبانی بسیاری وجود دارد که در زمینه مبادله گواهینامه رانندگی خارجی ارائه می شود:

 • اثبات هویت و آدرس ؛
 • اثبات قانونی بودن اقامت در فرانسه. این می تواند کارت اقامت ، کارت اقامت موقت و غیره باشد. ؛
 • فرمهای Cerfa به شماره 14879 * 01 و 14948 * 01 تکمیل و امضا شده است.
 • گواهینامه اصلی رانندگی
 • اثبات اقامت در کشور مبدا (محل صدور) در تاریخ صدور. اگر متقاضی فقط ملیت کشور را داشته باشد ، این معتبر نیست.
 • چهار عکس؛
 • ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی (ساخته شده توسط مترجم مجاز).
 • گواهی رانندگی کمتر از سه ماه از کشور صادر کننده مجوز. این برای پناهندگان و صاحبان حفاظت از بین المللی معتبر نیست. این گواهی تایید می کند که متقاضی در وضعیت تعلیق، لغو یا لغو مجوز رانندگی نیست.

هنگامی که این شرایط مبادله ملاقات می شود، گواهینامه رانندگی اصلی باید ارسال شود. گواهی معتبر برای حداکثر هشت ماه پس از آن به متقاضی صادر می شود. مهلت برای اخذ مجوز فرانسوی متفاوت است.

مبادله مجوز رانندگی در اروپا

افرادی که مجوز رانندگی صادر شده در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا یک کشور که بخشی از موافقتنامه منطقه اقتصادی اروپا است، می توانند تبادل گواهینامه رانندگی خود را برای مجوز فرانسوی درخواست کنند .

شهروندان نگران هستند

این اندازه گیری اجباری نیست، اما زمانی که فرد مورد نظر محدود شده، لغو شده، معلق یا از دست رفته باشد، می تواند تبدیل شود.

تبادل گواهینامه رانندگی اروپایی اجباری است تنها زمانی که یک جرم در فرانسه اتفاق می افتد و شامل اقدام مستقیم بر مجوز می شود. بنابراين اتباع مربوطه بايد در فرانسه مستقر شوند و شرايط استفاده از گواهينامه رانندگي را در سرزمين اجرا کنند.

مراحل انجام دادن

این درخواست مبادله باید فقط از طریق پست انجام شود. ارائه اسناد خاص به دولت ضروری است:

 • اثبات هویت و اثبات آدرس ؛
 • یک کپی رنگی از گواهینامه رانندگی مربوط به درخواست مبادله ؛
 • اثبات اقامت در فرانسه ؛
 • یک کپی از اجازه اقامت ؛
 • فرمهای 14879 * 01 و 14948 * 01 تکمیل و امضا شده است.
 • سه عکس رسمی؛
 • یک پاکت پستی با آدرس و نام متقاضی.

اخذ مجوز فرانسوی نیاز به یک تاخیر به طور کلی متغیر دارد. این مجوز آزمایشی نیست، مگر اینکه گواهینامه رانندگی در پرونده تبادل، تاریخ تحویل کمتر از سه ماه را جمع آوری کند.

مجوز رانندگی را در فرانسه گذراندید

برای رانندگی در فرانسه، ممکن است معاینه رانندگی استاندارد را تصویب کنید. ثبت نام برای این آزمون نیاز به حداقل 17 سال دارد. این امکان وجود دارد که از یک مدرسه رانندگی برای ثبت نام استفاده کنید یا با یک برنامه رایگان.

مراحل انجام دادن

برای گذراندن گواهینامه رانندگی در فرانسه ، باید تعدادی از مدارک را جمع آوری کنید:

 • اثبات هویت و آدرس ؛
 • عکس هویت دیجیتال
 • کپی گواهینامه بررسی مجوز ؛
 • ASSR 2 یا ASR (اظهار قسم در صورت از دست دادن) ؛
 • اثبات پرداخت مالیات منطقه ای (بسته به محل وجود ندارد) ؛
 • خارجی ها باید به طور منظم اقامت خود و یا اثبات حضور در فرانسه کمتر از شش ماه، اگر آنها معاف هستند.

آزمونهای آزمایشی

بررسی گواهینامه رانندگی در فرانسه به دو آزمون تقسیم می شود. یکی از اینها نظریه است و دومین عملی است. این بررسی کد بزرگراه است که در قالب یک پرسشنامه و آزمون رانندگی است.

بررسی کد بزرگراه در مرکز تأیید شده توسط دولت فرانسه انجام می شود. آزمون رانندگی توسط یک سرویس محلی که مسئولیت برگزاری چنین آزمایش هایی را دارد، انجام می شود.

اتباع خارجی که گواهینامه رانندگی ندارند می توانند آن را در فرانسه بگیرند. شما فقط باید شرایط خاصی را داشته باشید مانند:

 • فرم درخواست مجوز رانندگی داشته باشید که می تواند گواهی ثبت نام برای گواهینامه رانندگی باشد.
 • یک کتابچه یادگیری داشته باشید
 • تحت نظارت یک خدمتکار باشید.
 • گردش در شبکه جاده و سپس بزرگراه ملی.

بنابراین اسکورت باید صاحب گواهینامه رانندگی برای حداقل پنج سال باشد. او نباید از شاکی برای جبران خسارت بپرسد.

به این نتیجه

این امکان وجود دارد که در هنگام ورود به فرانسه برای اقامت طولانی یا کوتاه تر، رانندگی ادامه یابد. مهم است که گام های لازم را برای دریافت گواهینامه رانندگی خود یا مبادله ای که در برابر یک عنوان فرانسه دارید، بگذارید. این اجازه می دهد تا به طور آزادانه و قانونی در قلمرو فرانسه به عنوان یک ملیت خارجی حرکت کند. اقداماتی که باید انجام شود بستگی به وضعیت او و ملیت او دارد. مهلت های لازم برای به دست آوردن آن بسیار متغیر است و مراحل بیشتر یا کمتر آسان است.