IFOCOP پنج گزینه آموزشی را ارائه می دهد که مطابق با آنها سازگار است هدف شما ، وضعیت شما ، وضعیت شخصی شما ، بلکه بودجه موجود در اختیار شماست. امروز بر روی تمرکز کنید فرمول فشرده، یک دوره دیپلم ترکیبی از چهار ماه دوره و چهار ماه کاربرد عملی در یک شرکت.

« من برای تکمیل مهارت ها و دانش خود به دنبال دوره ای کمتر از یک سال ، با یک قسمت نظری ، اما همچنین یک دوره عملی بودم. 100٪ به خودم دادم. ناصیما بوازا ، یک یادگیرنده در آموزش "مدیر منابع انسانی" ، کاملاً مشخصات و سرمایه گذاری مورد نیاز برای شروع فرمول فشرده ارائه شده توسط IFOCOP را خلاصه می کند. خطاب به کارمندان و جویای کار مایل به آموزش مجدد و دریافت گواهینامه شناخته شده در زمینه هدف ، این فرمول همچنین برای کارمندی که قبلاً در زمینه مذکور تجربه داشته است ، اما بدون مدرک دیپلم یا سطح مسئولیت مناسب نیز مناسب است. این مورد ناصیما بوازا است ، که سعی در تحکیم دستاوردهای خود و تأیید یک دیپلم شناخته شده داشت تا به وی اجازه دهد تا به سمت مدیر منابع انسانی پیشرفت کند.

یک سرمایه گذاری قابل توجه شخصی

کارین سن بعد از 21 سال حضور در یک شرکت صنعتی با مجوز کنترل ، برای جلب اعتبار و اطمینان در برابر استخدام کنندگان ، همین قدم را برداشت.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  ویروس کرونا ویروس: اگر نزدیک به یک فرد آسیب پذیر باشید توقف کار شماست