هر عامل سرزمینی ممکن است روزی در معرض خطر فساد قرار گیرد. مأموریتش هر چه باشد، ممکن است در مواجهه با دعوتی که از او شده است یا به دلیل شرکت در تصمیمی که یکی از بستگانش انجام می شود یا حتی به این دلیل که باید به یک مقام منتخب در مورد یک تصمیم حساس مشاوره دهد، دچار مشکل شود.

مقامات محلی از اختیارات متعددی استفاده می کنند و با مخاطبان مختلفی در تماس هستند: شرکت ها، انجمن ها، کاربران، جوامع دیگر، ادارات و غیره. آنها سهم قابل توجهی از تدارکات عمومی در فرانسه را بر عهده دارند. آنها سیاست هایی را اجرا می کنند که پیامدهای مستقیمی بر زندگی ساکنان و بافت اقتصادی محلی دارد.

به این دلایل مختلف، آنها همچنین در معرض خطرات نقض پروبیت هستند.

این دوره آنلاین که توسط CNFPT و آژانس مبارزه با فساد فرانسه تهیه شده است، به تمام موارد نقض حرام می پردازد: فساد، طرفداری، اختلاس از بودجه عمومی، اختلاس، گرفتن غیرقانونی منافع یا دستفروشی نفوذ. شرایطی را که منجر به این خطرات در مدیریت دولتی محلی می شود، شرح می دهد. اقداماتی را که مقامات محلی می توانند برای پیش بینی و جلوگیری از این خطرات انجام دهند، ارائه می دهد. همچنین شامل ماژول های آگاهی برای عوامل سرزمینی است. این کلید به آنها می دهد تا در صورت نزدیک شدن یا مشاهده، واکنش مناسب نشان دهند. مبتنی بر موارد مشخص است.

این دوره که بدون پیش نیازهای فنی خاص قابل دسترسی است، همچنین از بینش بسیاری از ذینفعان نهادی (آژانس مبارزه با فساد فرانسه، مرجع عالی برای شفافیت زندگی عمومی، مدافع حقوق، دفتر دادستانی مالی ملی، کمیسیون اروپا و غیره)، منطقه ای بهره می برد. مسئولان و محققان همچنین به تجربه شاهدان بزرگ نیاز دارد.

READ  9 اکتبر 2020 برای شرکت هایی که 50 کارمند یا بیشتر دارند ، بودجه اختصاص داده شده است

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید