حقوق اروپا نقش فزاینده ای در قانون کار داخلی ایفا می کند (به ویژه از طریق دستورالعمل های اروپایی و رویه قضایی دو دادگاه عالی اروپا). از زمان آغاز اجرای معاهده لیسبون (1 دسامبر 2009) دیگر نمی توان این جنبش را نادیده گرفت. رسانه ها بیشتر و بیشتر بحث هایی را منعکس می کنند که منابع خود را در قوانین اجتماعی اروپا می یابند.

بنابراین، دانش قانون کار اروپا یک ارزش افزوده مهم برای آموزش حقوقی و در عمل در شرکت ها است.

این MOOC به شما این امکان را می دهد که پایه ای از دانش در قانون کار اروپا کسب کنید تا:

  • برای اطمینان از اطمینان حقوقی بهتر برای تصمیمات شرکت
  • برای اجرای حقوق زمانی که قانون فرانسه مطابقت ندارد

چندین کارشناس اروپایی به برخی از موضوعات مورد مطالعه در این MOOC، مانند سلامت و ایمنی در محل کار یا روابط اجتماعی اروپا، روشن می‌کنند.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مسترکارت شرکتی برای چه مواردی استفاده می شود؟