قدرت خرید ارزیابی می شود مقدار کالاهای مختلف و خدمات متعددی که ممکن است یک خانوار با توجه به درآمدش داشته باشد. افزایش قیمت ها به زیر درآمد قابل تصرف منجر به افزایش قدرت خرید می شود. در دراز مدت، می توان پیشرفت های قابل توجهی را مشاهده کرد dتو قدرت خرید خانوار اگر درآمدها افزایش یابد، اما ممکن است این درآمدها نیز در موارد خاص کم باشد. منظور ما از قدرت خرید خانوار دقیقا چیست؟ این چیزی است که امروز با هم خواهیم دید!

قدرت خرید خانوار چیست؟

مفهوم اقتصادی قدرت خرید را باید به عنوان یک کل متشکل از چندین عنصر در نظر گرفت که عبارتند از:

  • از خانواده اش؛
  • مصرف آن؛
  • از درآمد او

به همین دلیل، INSEE تصریح می کند که «قدرت خرید بنابراین مقدار کالا و خدمات که درآمد امکان خرید می دهد». سپس قدرت خرید بر اساس درآمد اولیه، از جمله درآمد مختلط، به اضافه سود سرمایه، منهای هر گونه کسر اجباری محاسبه می شود.

در نتیجه، ارزیابی قدرت خرید از درآمد موجود در یک خانوار، به ویژه نسبت مصرف شده آن کاملاً ممکن است. به عبارت دیگر، بخشی از درآمد است که در دسترس است و به جای پس انداز، به مصرف اختصاص می یابد. به منظور دانستن تکامل کمی آن، باید در یک دوره زمانی معین تجزیه و تحلیل شود.

READ  فرآیند: ارتقای سلامت در باشگاه های ورزشی

نتایج تکامل

با توجه به نتایج به دست آمده، مناسب است که متغیرهای مختلف موجود را زیر سوال ببریم، ما در اینجا در مورد تحول درآمد خانوار و همچنین تکامل قیمت ها برای ارائه یک تحلیل عمیق از تکامل قدرت خرید، INSEE روش واحد مصرف را معرفی کرد. لازم به ذکر است که این یک سیستم وزن دهی است که به هر یک از اعضای یک خانوار ضریب اختصاص می دهد و در نتیجه امکان مقایسه استانداردهای زندگی را فراهم می کند. ساختارهای مختلف خانه، بسته به درآمد

ارتباط بین تصمیم گیری قیمت و قدرت خرید چیست؟

لازم به ذکر است که افزایش قیمت کمتر از افزایش درآمد عنصری است که برای مصرف کنندگان مطلوب است، زیرا مستلزم آن است. مقداری افزایش می یابد از قدرت خرید آنها

برعکس، زمانی که قیمت ها سریعتر از نرخ درآمد افزایش می یابد، قدرت خرید در این حالت کاهش می یابد. بنابراین، برای تخمین تاثیر بر قدرت خرید و تعیین متغیر بودن آن، لازم است درک شکل گیری قیمت از بازار

قیمت نتیجه مطابقت بین تقاضا (یعنی مقدار محصولی که خریدار آماده خرید آن است) و عرضه (یعنی مقدار محصولی که فروشنده آماده است با قیمت ارائه شده در بازار عرضه کند) است. هنگامی که قیمت یک محصول کاهش می یابد، مشتریان تمایل بیشتری به خرید آن دارند.

پدیده عرضه و تقاضا چطور؟

این پدیده با تئوری عرضه و تقاضا مطابقت دارد که در آن خریداران و فروشندگان به روش های متضادی واکنش نشان می دهند قیمت ها در بازار در نوسان است. این معمولا واقعی است، اما در موارد معدودی این مکانیسم اعمال نمی شود. در واقع، افزایش یا کاهش قیمت یک محصول خاص لزوماً به تغییر در قدرت خرید منجر نمی شود.

READ  انتقال قراردادهای کار: مقررات داخلی در مورد کارفرمای جدید قابل اجرا نیستند

حرکات بالا و پایین تاثیری بر بازار ندارد. با علم به اینکه تقاضا می تواند بر این اساس افزایش یابد (به ویژه در صورت کمبود)، در اکثر موارد بسیار آسان استافزایش قیمت محصولات، بدون ایجاد اختلال در رفتار مصرف کنندگان در برابر همین محصولات.

در این حالت برخلاف مواد اولیه، مواد معمولی کشش قیمتی بالایی دارند. پاسخ به درخواست است با تغییر قیمت نسبت معکوس دارد، به عبارت دیگر :

  • با افزایش قیمت ها، تقاضا برای کالاها کاهش می یابد.
  • در صورت کاهش قیمت، تقاضا برای کالا افزایش می یابد.

با این حال، اگر درآمد به طور متناسب افزایش نیابد، خانوارها باید تصمیم بگیرند مصرف کالاهای دیگر را محدود کنید. در نتیجه، پول اضافی که معمولاً برای کالاهای "سرگرم کننده" خرج می شود منجر به اعداد منفی می شود.