ترس بازنشستگان در مواجهه با کاهش قدرت خرید آنهاt که در طول سال ها به رشد خود ادامه می دهد، موضوعی نیست که بتوان آن را در حاشیه قرار داد. در واقع، با خشم، این دسته از جمعیت موافقت می کنند که تأیید کنند که کاهش قابل توجه قدرت خرید مستمری و مستمری دستیابی به آستانه ناامنی در آینده نزدیک را تهدید می کند.

آنچه آمارها از قدرت خرید بازنشستگان می گوید

برگردیم به تاریخچه این مشکل. بر اساس مطالعه ای که در مورد تکامل فقر انجام شده است (مطالعه Insee Première شماره 942، دسامبر 2003)، تأیید می شود که اگر بین سال های 1996 تا 2000 وضعیت ناپایدار به طور متوسط ​​در فرانسه کاهش یابد، افزایش جمعیت فقیر عمدتاً از بازنشستگان تشکیل شده است. . در واقع، در اینجا چند شکل توضیحی وجود دارد:

  • 430000 بازنشسته درآمد ماهانه زیر آستانه ناپایداری مربوط به نیمی از متوسط ​​استاندارد زندگی در سال 1996 داشتند.
  • این رقم در سال 471 به 000 افزایش یافت.

لازم به ذکر است که این افزایش صرفاً به دلیل افزایش کلی تعداد بازنشستگان برآورد شده در حدود 4 درصد در کل جمعیت با افزایش موازی 10 درصدی در جمعیت فقیر نیست.

این همچنین پیامد افزایش آستانه ناامنی بالاتر از حداقل سن برای یک فرد مجرد است. در نتیجه، مستمری بگیرانی که حداقل سالمندی را دریافت می‌کنند، در آمار فقر لحاظ می‌شوند. بسیاری از بازنشستگانی که درآمد آنها به آرامی در حال تغییر است، به دلیل اینکه آنها بر اساس قیمت ها شاخص شده اند، بین سال های 50 تا 1996 با آستانه 2000 درصد از میانگین استاندارد زندگی تحت پوشش قرار گرفتند.

قدرت خرید بازنشستگان: امروز چیست؟

در ژوئیه 2021، اتحادیه کنفدرال بازنشستگان CGT منتشر کرد یک تبلیغ که توضیح داد: افزایش 4 درصدی برای مستمری‌های بازنشستگی از طرح کلی در نظر گرفته شده است، از سوی دیگر اصلاحی برای مشمولان مستمری تکمیلی در نظر گرفته نشده است.

البته لازم به ذکر است که تورم در این سال 2022 ارقام بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. این تورم تقریباً دو برابر شده و احتمالاً افزایش بیشتری نیز خواهد داشت و از 5.8 درصد در ابتدای سال به تقریباً 8 درصد در سه ماهه آخر سال 2022 رسیده است. پیش بینی اقتصاددانان). همه محصولات مصرفی از جمله گوشت و سبزیجات تحت تأثیر قرار می گیرند. شهروند عادی چاره ای جز رعایت این افزایش و پرداخت بیشتر ندارد. علیرغم تلاش های دولت برای ارتقای قدرت خرید بازنشستگان ما، وضعیت فعلی برای اکثر افراد نامطلوب است. تورم بسیار بیشتر از حقوق بازنشستگی تخصیص یافته برای مقابله با آن است، در نتیجه عدم تعادل اولیه بین نیازها و وسایل ایجاد می شود. تجدید ارزیابی تنها نیمی از تخصیص تحت تأثیر را پوشش می دهد که حاصل می شود حمایت از پایان نامه تداوم سقوط قدرت خرید برای بازنشستگان.

بازنشستگی تکمیلی چطور؟

محصولات مکمل Agirc-Arrco در ماه نوامبر مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد، اما تنها 2,9 درصد می گویند مدیران نهادهای مشترک. با این حال، به 11,8 میلیون بازنشستگان از CNAV مربوط می شود و به طور متوسط ​​نزدیک به 50٪ از کل مبلغ بازنشستگی ماهانه را شامل می شود. AGIRC-ARRCO در حال حاضر 68 میلیارد یورو ذخایر دارد که معادل 9 ماه حقوق بازنشستگی است، اما این ذخایر طبق سیستم مدیریتی سازمان باید 6 ماه مستمری داشته باشند. دیدیه وکنر، عضو هیئت مدیره AGIRC-ARRCO به نمایندگی از MEDEF که توسط Le Figaro در 26 ژوئن ذکر شد، اشاره کرد که «تجانس گرایی تحت فشار سیاسی دائمی نیست. در مهرماه شاهد نرخ تورم و تحول دستمزدها خواهیم بود، میزان افزایش متمم در پایان سال تعیین می شود.

À کاهش قدرت خرید حقوق بازنشستگان به آنها اضافه می شود پس انداز احتیاطی. برونو لومر در مورد دستمزد لیورت A گفت که در ماه آگوست به 2 درصد خواهد رسید. دولت این پاداش را در آوریل 0,5 به 2018 درصد کاهش داده بود و افزایش به 1 درصد فقط از فوریه گذشته بازمی گردد. بر اساس پیشنهاد وزیر دارایی، کارمزد این پس انداز در صورتی که در کل سال 8 به تنها 2022 درصد برسد، تنها یک چهارم افزایش قیمت را پوشش می دهد.