در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • بحث کردن و ساختار یک سخنرانی را یاد بگیرید
  • از اهمیت ارتباط کلامی آگاه شوید و بر آن مسلط شوید
  • به ویژه با یادگیری استفاده خوب از صدا و سکوت خود، رسا شوید
  • سبقت گرفتن و پذیرش خود به لطف فصاحت

توضیحات:

شیوا بودن با تفاوتی که ارتباط را محدود می کند ممکن است! فصاحت را توسط متخصصان فصاحت، گفتاردرمانگران و افراد لکنت کشف کنید.

اهداف آموزشی: ما می‌خواهیم نشان دهیم که هرکسی می‌تواند یک ارتباط‌گر خوب باشد، اگر عناصر اساسی ارتباط را بداند، و اینکه صحبت کردن در جمع تنها به شفاهی بستگی ندارد، بلکه به غیرکلامی، بیانی و محتوایی نیز بستگی دارد. فصاحت برای همه قابل دسترسی است، اگر جرات داشته باشید و آماده باشید که از خود سبقت بگیرید، و به شما اجازه می دهد تا یاد بگیرید که خود را با صداقت و اصالت بیان کنید، هر تفاوتی که دارید. این دوره با گواهینامه های نامزدهای سابق مسابقه فصاحت لکنت نشان داده شده است، رقابتی که در آن تکنیک های فصاحت با پذیرش و خود تعالی آمیخته می شود.

رویکرد آموزشی مرتبط: عمل کردن و یادگیری از طریق انجام دادن: با دادن فنون فصاحت و کلیدهای صحبت کردن. با آوردن افراد به مناسب و تطبیق این تکنیک ها با ویژگی و تفاوت آنها.

درک کنید که فصاحت زمانی خودش را نشان می دهد که ما تفاوت های خود را قبول می کنیم.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  ملزومات InDesign 2021