همه اقتصاد را انجام می دهند: مصرف، حتی تولید، جمع آوری درآمد (حقوق، کمک هزینه، سود سهام، و غیره)، خرج کردن آنها، احتمالاً سرمایه گذاری بخشی از آن - ترکیبی از کارهای روزانه تقریباً خودکار و تصمیمات نه لزوماً آسان. همه در مورد اقتصاد صحبت می کنند: در رادیو، در اینترنت، در اخبار تلویزیون، در کافه های تجاری (واقعی یا مجازی)، با خانواده، در کیوسک محلی - نظرات، تجزیه و تحلیل ... همیشه آسان نیست سهم کارها را انجام دهد

از سوی دیگر، همه تصمیم نمی گیرند در رشته اقتصاد شرکت کنند. و شما در مورد آن فکر می کنید. اما آیا می دانید چه انتظاری دارید؟ آیا ایده ای در مورد موضوعاتی که قرار است مطالعه کنید دارید؟ دوره های مختلفی که به شما ارائه خواهد شد؟ مشاغلی که در پایان دوره دانشگاهی شما در اقتصاد ممکن می شود؟ برای اطلاع از تصمیم شما، این MOOC سعی می کند به این سوالات پاسخ دهد.