Dans اکسل 2010 بسیاری از مردم این لیست ها را می دانند (دوشنبه سه شنبه… ، ژانویه فوریه و غیره) اما این امکان وجود دارد لیست های شخصی سازی شده خود را ایجاد کنید. این آموزش رایگان کمی ، با چند کلیک توضیح می دهد که چگونه لیست خود را ایجاد کنید یا چگونه آن را اصلاح کنید ...

 

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مشارکت و تخصیص در CPF های حقوق بگیر