در میان دوره های برنامه ریزی شده در دوره های آموزشی IFOCOP، ماژول "یادگیری برای یادگیری" فراگیران را دعوت می کند تا در مورد شرایط یادگیری خود فکر کنند و به آنها پیشنهاد می کند که همه شانس ها را برای موفقیت در موفقیت پروژه بازآموزی خود در نظر بگیرند. ملیندا 21 ساله و ساندرین 50 ساله موافقت کرده اند که نظرات خود را در مورد این موضوع به اشتراک بگذارند.

یادگیری یادگیری یک پیش شرط اساسی برای موفقیت آموزش شما است. اگر برای برخی ، آموزش مربی و مربی کارین دی فوسکو "موضوع عقل سلیم است" et "جریان طبیعی"، این نیز یک خبر خوب است ، نشان می دهد که در IFOCOP ، فراگیرانی که به دنبال آموزش عملی و عملی هستند ، دارای روحیه عملی هستند!

اما این بدان معنا نیست که تعجب در مورد شرایط یادگیری و روشهای تجدید نظر آن اضافی شده است. کاملاً برعکس! آیا هرگز در جذب "بلوک" نظری هیچ مشکلی احساس نکرده اید ، آیا تا به حال از ایده نوشتن گزارش کارآموزی ، تکلیف یا گزارش تمرین ناامید شده اید؟ آیا تا به حال با مشکلات حافظه مواجه شده اید ، اما ، شما

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  مرخصی برای بیماری: آرامش شرایط پوشش تا 1 ژوئن 2021 تمدید شد