چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

جزئیات دوره

Un chef de projet peut-il être efficace et juste, sans prendre en considération un certain nombre de questionnements éthiques ? Le formateur Bob McGannon, auteur, entrepreneur et consultant fort de plus de 25 ans d’expérience en gestion de projet, présente comment instaurer et appliquer vos valeurs éthiques au cours du cycle de vie de vos projets. Il vous explique les règles à suivre et les risques à éviter afin de réaliser votre potentiel de chef de projet, selon les critères définis par le Project Management Institute (PMI).

آموزش ارائه شده در آموزش Linkedin از کیفیت عالی برخوردار است. برخی از آنها پس از پرداخت به صورت رایگان ارائه می شوند. بنابراین اگر موضوعی مورد علاقه شما باشد ، دریغ نکنید ، ناامید نخواهید شد. اگر به موارد بیشتری نیاز دارید ، می توانید اشتراک 30 روزه رایگان را امتحان کنید. بلافاصله پس از ثبت نام ، تمدید را لغو کنید. این برای شما قطعی است که پس از پایان دوره آزمایشی پس گرفته نشوید. با یک ماه فرصت دارید خود را در بسیاری از موضوعات به روز کنید.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

READ  به طور موثر گوش کنید