MOOC که در شرف کشف آن هستید به شما این امکان را می دهد که به لطف تمرینات بازیگوش و از طریق تصاویر و مثال ها به روشی تعاملی با مفاهیم اساسی رویه دادرسی اداری آشنا شوید.

شما ویژگی‌های دعوی قضایی را خواهید دید که کمتر شناخته شده‌اند، زیرا پوشش رسانه‌ای کمی دریافت می‌کند... به جز در دوره‌هایی مانند همه‌گیری کووید-19 که در آن تصمیمات دادگاه‌های اداری و شورای دولتی به طور گسترده در مورد آن اظهار نظر می‌شود.

شما از پیچیدگی یک حوزه قضایی چندوجهی و چندوظیفه ای که مطمئناً به اختلافات مختلف می پردازد، قدردانی خواهید کرد، که گاهی اوقات شهروندان غافل هستند که این اختلافات اداری نیز هستند (همانطور که در مورد بخش بزرگی از اختلافات اجتماعی وجود دارد) و همچنین به مأموریت های مشاوره ای مانند منازعات تعمیم می یابد. مانند دیوان محاسبات در هنگام صدور گزارش یا قضات شرکت کننده در کمیسیون های اداری یا ریاست آنها.

ادامه مقاله در سایت اصلی →