آموزش رایگان Linkedin Learning تا سال 2025

از آنجایی که پست های اداری بسیار متنوع است، گاهی گفته می شود که شرح شغلی وجود ندارد. هنگام کار در این زمینه باید برای موارد غیرمنتظره آماده باشید. با این حال، اکثر کارکنان اداری وظایف اولیه یکسانی را انجام می دهند و مهارت های یکسانی دارند. در این دوره، مربی اسرار دستیاران اداری با تجربه موفق را فاش می کند و به شما نشان می دهد که چگونه یک دستیار اداری موفق شوید. مهارت های کلیدی شامل مهارت های شخصی مانند برخورد با همکاران، کمک به چندین مدیر به طور همزمان، کار در یک تیم و همکاری با دستیاران دیگر و همچنین مهارت های حرفه ای مانند مکاتبه، مدیریت ایمیل و تقویم، سازماندهی جلسات و استفاده از آخرین فناوری ها

ادامه مقاله در سایت اصلی →