در پایان این دوره، شما قادر خواهید بود:

  • فرضیه های نسبیت انیشتین را درک کرده و از آنها استفاده کنید
  • با تاریخچه علوم فیزیکی آشنا شوید
  • یک موقعیت فیزیکی را مدل کنید
  • توسعه تکنیک های محاسبه خودکار، مانند مفهوم اتساع مدت زمان و انقباض طول ها
  • روش حل مسائل «باز» را درک کرده و به کار ببرید

توضیحات:

این ماژول آخرین ماژول از سری 5 ماژول است. این آمادگی در فیزیک به شما امکان می دهد دستاوردهای خود را تثبیت کنید و شما را برای ورود به آموزش عالی آماده کنید. اجازه دهید خود را با ویدیوهایی راهنمایی کنید که کمی از تاریخ علم، نظریه نسبیت خاص و همچنین ظاهر مفهوم کمی سازی در آغاز قرن بیستم را ارائه می دهد. این فرصتی برای شما خواهد بود تا مفاهیم اساسی نسبیت خاص و فیزیک موجی را از برنامه فیزیک دبیرستان مرور کنید، مهارت های جدید، نظری و تجربی را به دست آورید، و تکنیک های ریاضی مفیدی را در فیزیک توسعه دهید.

ادامه مقاله در سایت اصلی →

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  چگونه می توان در هنگام مرخصی مجدد طبقه بندی برگشت؟