Le قدرت خرید مجموعه ای از کالاها و سایر خدمات بازار را نشان می دهد که یک درآمد می تواند داشته باشد. به عبارت دیگر، قدرت خرید توانایی درآمد برای خرید با قیمت های مختلف است. کشوری با الف افزایش قدرت خرید به طور طبیعی به توسعه کشور. در نتیجه، هر چه شکاف بین درآمد و قیمت خدمات بازار بیشتر باشد، قدرت خرید بیشتر می شود. به عنوان مثال، در سال 2021، آلمان در رتبه اول کشوری با بهترین قدرت خرید قرار دارد.

در این مقاله به شما ایده هایی می دهیم قدرت خرید را به درستی محاسبه کنید.

قدرت خرید چگونه محاسبه می شود؟

سیر تحول قدرت خرید با شکاف بین سطح درآمد خانوار و سطح قیمت ها به وجود می آید. در واقع، زمانی که درآمد نسبت به قیمت های موجود در بازار افزایش می یابد، قدرت خرید افزایش می یابد. در غیر این صورت، زمانی که درآمد خانوار کمتر از قیمت خدمات بازار باشد، قدرت خرید کاهش می یابد.

برای اندازه گیریواحد مصرف، شاخص های خاصی در نظر گرفته می شود:

  • اولین بزرگسال با 1 CU محاسبه می شود.
  • یک فرد اضافی بالای 14 سال با 0,5 CU محاسبه می شود.
  • کودکی که از 14 سال تجاوز نمی کند با 0,3 UC محاسبه می شود.

اگر این واحدها را در نظر بگیریم، مقدار را محاسبه می کنیمواحد مصرف از یک خانواده متشکل از دو بزرگسال (یک زوج)، یک نوجوان 16 ساله (یک نوجوان) و یک کودک 10 ساله (یک کودک)، ما 2,3 CU (1 CU برای والدین اول، 0,5 UC برای نفر دوم (بزرگسال)، 0,5 UC برای نوجوان و 0,3 UC برای فردی که بیش از 14 سال ندارد).

چگونه درآمد را اندازه گیری کنیم تا قدرت خرید پیدا کنیم؟

ریختن اندازه گیری قدرت خرید در نظر گرفتن درآمد هر یک از خانوارها ضروری است. در واقع، شما تمام درآمدهای به دست آمده را در نظر می گیرید، به ویژه آنهایی که با پیشنهادات اجتماعی افزایش یافته و همچنین با مالیات های مختلف کاهش می یابد.

علاوه بر این درآمد کسب و کار شامل:

  • درآمد نیروی کار (حقوق کارمندان، هزینه های مختلف برای مشاغل مستقل، درآمد بازرگانان، هنرمندان و کارآفرینان)؛
  • درآمد حاصل از دارایی شخصی (اجاره دریافتی، سود سهام، بهره و غیره).

تحول قیمت ها در قدرت خرید

شاخص قیمت که برای سنجش قدرت خرید خانوارها در سطح ملی استفاده می شود، نمایانگر شاخص مخارج مصرفی خانوارها است. بین این شاخص و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) تفاوت وجود دارد. این تغییرات در تمام قیمت های مربوط به نیازهای خانوار (CPI) را در نظر می گیرد. با این حال، همیشه وزن یکسانی ندارد.

در برخی موارد، از وزن بسیار بالاتری نسبت به CPI (حتی بیش از دو برابر) برای اجاره استفاده می کند. به عبارت دیگر، در حساب‌های ملی متوجه می‌شویم که خانوارهای مالک می‌توانند مانند خانوارهای اجاره‌نشین، قیمت مسکن را مصرف کنند.

برای محاسبه قدرت خرید باید از چه فرمول هایی استفاده کرد؟

آنجا دو فرمول اندازه گیری قدرت خرید یک خانوار می توانید استفاده کنید روش های زیر:

  • تقسیم درآمد یا دستمزد کار بر ضریب قیمت؛
  • همان درآمد را بر شاخص قیمت تقسیم کنید و همه چیز را در 100 ضرب کنید.

بنابراین، قدرت خرید خانوار با حقوق 1 یورو 320 یورو می شود و اگر این درآمد را بر 1245,28 (شاخص قیمت در سال 106) و کل را در 2015 تقسیم کنیم.

برای محاسبه قدرت خرید چه معیارهایی را باید در نظر گرفت؟

Le محاسبه قدرت خرید دلخواه از درآمد قابل قبول حاصل می شود. در واقع، درآمد حاصل از کسر سایر هزینه‌های از پیش تعهد شده، هزینه‌هایی که در کوتاه‌مدت برای هر خانوار ضروری است مانند قیمت اجاره یا بیمه.

Le درآمد ناخالص قابل تصرف نشان دهنده درآمد خانوار است که برای مصرف یا سرمایه گذاری پس از عملیات توزیع مجدد، مانند مزایای اجتماعی و مالیات استفاده می شود.

علاوه بر این، این مخارج مصرف نهایی، به اضافه مقدار قدرت خرید قابل قبول و درآمد ناخالص قابل تصرف هستند که روندهای مشابهی دارند.