آموزش عالی OpenClassrooms کاملا رایگان

برنامه ریزی منابع انسانی و مهارت ها یک چالش بزرگ برای اکثر سازمان ها است. این شامل توسعه دانش بر اساس استراتژی رشد شرکت و همسو کردن مهارت های موجود با نیازهای میان مدت است.

این بدان معنی است که بخش منابع انسانی باید اهداف استراتژیک شرکت را تجزیه و تحلیل و تشخیص دهد، یک برنامه عملیاتی برای استخدام، آموزش و تحرک همراه با همه ذینفعان ایجاد کند.

ارتباطات بسیار مهم است، زیرا ذینفعان، مدیران و کارکنان باید در فرآیند دخیل باشند تا تغییر موفقیت آمیز باشد و به اهداف تجاری دست یابد.

وجود برنامه توسعه افراد و مهارت ها می تواند فرصت های قابل توجهی برای توسعه کارکنان و سازمان ایجاد کند. با این حال، اگر مسائل و فرآیندهای قانونی، اجتماعی و تجاری کنترل نشود، خطراتی نیز وجود دارد.

آیا می خواهید یاد بگیرید که چگونه این ابزار پیچیده اما استراتژیک را برای سازمان و کارمندان خود طراحی کنید؟ اگر چنین است، پس در این دوره شرکت کنید!

ادامه مقاله در سایت اصلی →