کلیدهای 5 که می توانند به مدیریت استرس بهتر کمک کنند و از استرس جلوگیری کنند

دائمی که از استرس روزانه خود رنج می برد؟ تبدیل شدن به ACE در مدیریت آن است. آلودگی و منفی بودن آن را به شما تحمیل نکنید.

این تظاهر ناامنی است که می تواند شما را در هر زمان از دست بدهد: دست های عرق کرده ، صورت قرمز ، از دست دادن حافظه ، حتی حمله وحشت. یک سخنرانی شفاهی مهم در مقابل مافوق خود؟ مصاحبه با مشتری های مهم یا مصاحبه شغلی؟ یا حتی کار روزانه شما ... موقعیت های بسیاری که شما را دچار "استرس" می کند و باعث می شود سرمایه خود را از دست بدهید.

یاد بگیرید چگونه با آن رفتار کنید با تشکر از راهنمایی های کلید در دست من که شما را در این ویدیو از 3 دقیقه. یک ویدیو قابل دسترسی است که به شما کمک می کند تا موقعیت های ناراحت کننده ای را که ممکن است تجربه می کنید را بهتر کنترل کنید.

در این ویدیو شما را پیدا خواهد کرد راهنمایی و مشاوره برای کمک به شما استرس اجتناب از طریق یادگیری به مدیریت بهتر ... و تمام است که فقط در 5 نقطه:

1گوش دادن : از استرس خود آگاه شوید و بر آن عمل کنید تا آن را کنترل کنید

2) یک تهدید : آیا واقعا وجود دارد؟ ذهن شما کجاست؟

3) لذت ببر : شرایط مغز خود را به رفتن به آنجا و تبدیل وضعیت استرس زا به بازی! بله ممکن است ...

4) بدانید که چگونه می گویند نه : یاد بگیرید محدودیت های خود را تنظیم کنید و آنها را در اطراف شما شنیده

5) خود را احساسات : آنها را آزاد کنید تا احساس کنند و آماده حرکت هستند.

اکنون مطمئن باشید و خودتان را آزاد کنید.