تولید دیجیتال همچنان در حال افزایش است. ما اسناد و داده های بیشتری را در سازمان ها و با شرکای خود ایجاد، مدیریت و مبادله می کنیم. در اکثر موارد، این انبوه اطلاعات جدید به ارزش منصفانه خود مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد: اسناد مفقود و تکراری، خرابی یکپارچگی داده های دارای ارزش اثباتی، بایگانی محدود و نامنظم، طبقه بندی بسیار شخصی بدون منطق. اشتراک گذاری در ساختار ، و غیره.

بنابراین هدف این Mooc این است که کلیدهای اجرای پروژه مدیریت اسناد و سازماندهی داده ها را در طول چرخه عمر اطلاعات، از ایجاد / دریافت اسناد تا بایگانی آنها با ارزش اثباتی در اختیار شما قرار دهد.

به لطف اجرای یک روش مدیریت سوابق با مهارت های مدیریت پروژه، ما قادر خواهیم بود در چندین موضوع با هم کار کنیم:

  •     مقدمه ای بر استانداردهای سازمانی و فنی مدیریت اسناد
  •     مبانی هنجاری مدیریت سوابق
  •     دیجیتالی شدن اسناد
  •     EDM (مدیریت اسناد الکترونیکی)
  •     به دست آوردن ارزش اثباتی اسناد دیجیتال، به ویژه از طریق امضای الکترونیکی
  •     آرشیو الکترونیکی با ارزش اثباتی و تاریخی

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  24 ژوئیه ، 2020 برنامه بهبود گردشگری: آنچه برنامه ریزی شده است فرانسه به عنوان پیشروترین مقصد جهانگردی در جهان ، بخشهای کل اقتصاد خود را تحت تأثیر عواقب همه گیر Covid-19 قرار داده است. دولت "برنامه محرک" را تدوین کرده است.